Veien til Autronicahallen.

Kjør Haakon VII's gt. utover til Lade med OBS på høyre side og ta første stikkvei til venstre etter OBS og fotballbanene (mellom fotballbanene og det store Autronicabygget i Haakon VII's gt. 4). I enden på høyre side finner du Autronicahallen rett bak det store Autronicabygget. Du skal ikke gå inn i selve Autronicahallen (som har inngang rett frem fra parkeringsplassen). I stedet skal du gå inn den eneste døra på tilbygget på venstre hånd (det henger fysisk sammen med selve hallen). Det er en liten aluminiumstrapp opp til inngangen du skal bruke. Ta så eneste dør på høyre hånd en meter eller to inne i gangen. Der er møterommet.

Du skal gå av på busstopp "NKL" like ved OBS dersom du tar buss nr. 4 fra byen. Da ser du Autronicabygget på den andre siden av veien.