Medlemsmøter i Trondheim Astronomiske Forening 2013
En oversikt over tidligere års medlemsmøter fins her

Medlemsmøtene i Trondheim Astronomiske Forening arrangeres i samarbeid med Autronica Astronomiske Forening. Vi har som målsetting at foredragene skal egne seg både for nybegynnere og for viderekomne hobbyastronomer. Det er gratis bevertning på møtene.

 

Program for Våren 2014

Tirsdag 21. januar kl. 19:00 - 21:00 i auditorium R5 i Realfagsbygget på Gløshaugen
Dannelsen av grunnstoffene - Nukleosyntese (av Terje Bjerkgård, TAF)
Sammendrag: Vi mennesker er bygget opp av en rekke forskjellige grunnstoffer eller elementer. Men hvordan er de forskjellige elementene slik som karbon, oksygen, jern, kobber, sink, osv som vi består av oppstått? Svaret på dette er nukleosyntese som beskriver hvordan forskjellige atomkjerner bygges opp av nukleoner, det vil si protoner og nøytroner. I det tidlige Universet, like etter Big Bang ble omtrent alt hydrogen i Universet dannet, samt store mengder helium, noe litium og beryllium, mens alle andre elementer stort sett er skapt i stjernene seinere. Det er disse prosessene som foredraget vil handle om.
Presentasjonen finner du som pdf-fil her (ca. 4,6 MB)

Torsdag 13. februar kl. 19:00 - 21:00 i auditorium R8 i Realfagsbygget på Gløshaugen
Milankovic-syklene (av Tom Reidar Henriksen, TAF)
Sammendrag: Den serbiske astronomen og matematikeren Milutin Milankovic (1879-1958) viet livet sitt til en matematisk teori om hvordan jordens bane og rotasjonsmønster endres over langperiodiske sykluser. Mest kjent er vel fenomenet presesjon, som er årsaken til at de gamle egypterne hadde stjernen Thuban i Dragen som sin polstjerne, mens vi i vår tid har Polaris. Foredraget vil gjennomgå innholdet i teorien, diskutere noen avvik, og også komme inn på langsiktige virkninger i forhold til bl.a. klima og kulturhistorie.
Presentasjonen finner du som pdf-fil her (ca. 1,5 MB)

Torsdag 20. mars kl. 19:00 - 21:00 i auditorium R5 i Realfagsbygget på Gløshaugen
Cosmic Rays: 102 years after their discovery (av Professor Michael Kachelriess, Institutt for Fysikk, NTNU) Foredraget holdes på engelsk. The lecture is given in english.
Sammendrag: Cosmic Rays were discovered 1912 by Victor Hess during a series of balloon flights. Since the 1960ies, we know that their kinetic energies cover the range from a fraction to 100 billion times the proton mass. The origin of cosmic rays is more than 100 years after their first observation still unresolved, although recently considerable progress has been made. Major obstacle for uncovering their sources is their deflection in cosmic magnetic fields. A promising approach to study cosmic rays is therefore the "multi-messenger approach", i.e. the combination of data from cosmic ray, neutrino and gamma-ray experiments. I will review the historical development of this field, experimental techniques and recent progress.

Onsdag 23. april kl. 18:00 - 21:30 i auditorium R5 i Realfagsbygget på Gløshaugen
TAF Generalforsamling
Sammendrag: Vi starter med et mini-foredrag om nordlys ved Birger Andresen. Deretter blir det en pause med servering av kaker og kaffe. Selve generalforsamlingen starter ca. kl. 1930.

Torsdag 22. mai kl. 19:00 - 21:00 i auditorium R8 (noen meter unna R5, i samme etasje) i Realfagsbygget på Gløshaugen
Stjernefysikk (av Professor Jan Myrheim, Institutt for Fysikk, NTNU)
Sammendrag: Jeg vil prøve å si noe fornuftig om hvordan stjerner fungerer, og hvordan de blir til. Det siste er visstnok noe av det som er minst forstått i astrofysikken. Fysikere prøver gjerne å forstå verden ut fra generelle lover og prinsipper, selv om det kan bety at vi må forenkle ganske drastisk. En gammel vits handler om fysikeren som studerer melkeproduksjon, og som starter presentasjonen av sine resultater slik: La oss anta at kua er kulesymmetrisk. Det blir omtrent nivået på dette foredraget.
Det serveres kaffe og kaker etter foredraget. Pdf-versjon av foredraget finner du her (ca. 32 MB)

Program for høsten 2013

Mandag 23. september kl. 19:00 - 21:00 i auditorium R8 i Realfagsbygget på Gløshaugen
Solsystemet og Melkeveien for nybegynnere (av Birger Andresen, TAF)
Sammendrag: Foredraget omhandler solsystemet og vår egen galakse Melkeveien. Dannelse, dimensjoner og de viktigste objektene beskrives med en lav til moderat detaljeringsgrad. Det serveres kaffe og kaker etter foredraget.
PowerPoint presentasjonen finner du her (ca. 24 MB)

Torsdag 24. oktober kl. 19:00 - 21:00 på Plantebiosenteret i Dragvoll Allé 38 (grå bygning tilknyttet veksthuset).
Planter i vektløs tilstand (av Irene Karoliussen og Tore Martin Hauan, Centre for Interdisciplinary Research in Space (CIRiS) og TAF).
Sammendrag:
Senter for tverrfaglig forskning i rommet blir presentert. Den internasjonale romstasjonen blir beskrevet med hovedvekt på planteforsøk støttet fra kontrollrommet på Dragvoll. Utfordringer i forhold til lukkede (biologiske systemer og lange romferder) blir spesielt omtalt. Det blir også en omvisning i kontrollrommet. Det serveres kaffe og kaker etter foredraget. PowerPoint presentasjonen finner du her (ca. 17 MB) og lenker til de fleste videoene som ble vist finner du her

Mandag 18. november kl. 19:00 - 21:00 i Realfagsbygget på Gløshaugen, auditorium R5
Den kosmiske bakgrunnsstrålingen (av Tone Melvær Ruud, UiO og TAF)
Sammendrag: Den kosmiske bakgrunnsstrålingen (CMB) har spilt en viktig rolle i kosmologiens utvikling de siste 50 år: Fra knapt mer enn teoretisk spekulasjon, til en moderne presisjonsvitenskap. Kosmologigruppa ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk (ITA) på Universitetet i Oslo er tungt involvert i forskning på dette temaet, både på den teoretiske og den observasjonelle siden. Tone Melvær Ruud vil i dette foredraget gi en introduksjon til CMB-kosmologi, diskutere hva slags ny informasjon observasjoner av bakgrunnsstrålingen kan gi, og se på resultatene fra det nyeste av de store CMB-eksperimentene - satellitten Planck. Tone vil også vie litt oppmerksomhet til det som kan vise seg å bli et hovedtema i CMB-forskning de neste 10-20 årene, nemlig polarisasjon. I den forbindelse introduseres et annet av prosjektene ITA deltar i: The Q/U Imaging ExperimenT (QUIET).
Det serveres kaffe og kaker etter foredraget. PowerPoint presentasjonen finner du her (ca. 23 MB)

Onsdag 4. Desember kl. 18:00-20:30 i Auditorium R8 i Realfagbygget på NTNU:
Galakser og galaksedannelse (av Prof. Øyvind Grøn, HiO og NAS). Øyvind Grøn er professor ved Høgskolen i Oslo og professor II ved Universitetet i Oslo. Sammendrag: Det blir en kort gjennomgang av hvilke typer galakser vi har. Så ser vi på teorier for hvordan de dannes og utvikler seg. Hvilken rolle de supermassive svarte hullene i sentrum av galaksene har i denne sammenhengen, vil også bli omtalt. Det serveres kaffe og kaker etter foredraget. PowerPoint presentasjonen finner du her (ca. 20 MB)

Program for våren 2013

Torsdag 17. januar kl. 19:00 - 21:00 i auditorium R5 i Realfagsbygget på Gløshaugen
Asteroider, kometer og andre smålegemer i Solsystemet (av Terje Bjerkgården, TAF)
Sammendrag: Solsystemet inneholder en rekke mindre bestanddeler (støv og gass, småstein, forskjellige typer is, asteroider, osv). Dette er i stor grad rester fra Solsystemets dannelse for mer enn 4.5 milliarder år siden og er således viktige for å forstå hvordan et stjernesystem dannes og utvikles. Studier av smålegemene kan også hjelpe oss til å forstå livets opprinnelse. I tillegg til dette vil foredraget også komme inn på hvordan vi her på Jorda kommer i "kontakt" med og kan observere de mindre bestanddelene i Solsystemet (meteorer, nordlys, asteroider). Noen av legemene kan også utgjøre en trussel for vår eksistens. Det serveres kaffe og kaker etter foredraget.
Presentasjonen finner du som pdf-fil her (ca. 6,5 MB)

Torsdag 14. februar kl. 19:00 - 21:00 i auditorium R5 i Realfagsbygget på Gløshaugen
Fotografering av nattehimmelen: Månen, planeter, stjerner, nordlys (av Einar Ellingsen, TAF)
Sammendrag: Har du lurt på hvordan folk klarer å ta fine bilder om natten? Hvordan det er mulig å ta detaljerte bilder av månen uten teleskop? Hva er riktige innstillinger når du skal ta bilde av nordlyset? Alt dette og mye mer får du lære om på februarmøtet i Trondheim Astronomiske Forening! Her er en forsmak på hva vi får se: vimeo.com/58025195. Det serveres kaffe og kaker etter foredraget.

Mandag 18. mars kl. 19:00 - 21:00 i auditorium R5 i Realfagsbygget på Gløshaugen
Jorda er flat … eller? Historia om universmodellen (av Herman Ranes, TAF)
Samandrag: For berre nokre tusen år sidan budde menneska på den flate jorda. Elvane rann ut i det store havet. Fjella strekte seg mot himmelen. Men i den same retninga vandra både blikket og tankane i dei myrke nettene … og litt etter litt vart stjerneskodarane tvinga til å innsjå at verda var noko meir komplisert enn dei hadde rekna med til då … I dette føredraget skal me sjå på nokre av dei avgjerande augneblinkane då menneska fekk nye kunnskapar om kvar me er. Det serveres kaffe og kaker etter foredraget.
Presentasjonen finner du som pdf-fil her (ca. 3 MB)

Mandag 22. april kl. 19:00 - 21:30 i auditorium R5 i Realfagsbygget på Gløshaugen
TAF Generalforsamling
Sammendrag: Vi starter med et kort innslag om et astronomirelatert emne (film, kort foredrag e.l.). Deretter blir det en pause med servering av kaker og kaffe før generalforsamlingen starter ca. kl 20:15.

Torsdag 23. mai kl. 18:00 - 20:00 i auditorium R1 i Realfagsbygget på Gløshaugen, TAF-møte (i samarbeid med Tekna og NITO)
Når lander de første mennesker på Mars? (av Erik Tandberg, Norsk Romsenter)
Sammendrag: Foredraget vil ta opp vårt syn på Mars gjennom tidene, hvordan romalderen har gitt oss viktig, ny viten om planeten og hva som kreves for å sende mennesker dit. Blir det et nytt romkappløp om den første bemannede Mars-ferden?
PowerPoint presentasjonen finner du her (ca. 35 MB)

Fjorårets program, høsten 2012

Onsdag 5. september kl. 19:00 - 21:00 i auditorium R5 i Realfagsbygget, Gløshaugen
Valg av teleskop og utstyr (av Erlend Langsrud, TAF).
Sammendrag: Utvalget av utstyr til amatørastronomi er enormt, og det kan være vanskelig å orientere seg. En liten kvalitetskikkert som passer i jakkelomma kan lett koste mer enn et kjempeteleskop som knapt får plass i bilen. Manuelle og datastyrte teleskop finnes i alle størrelser og prisklasser. I foredraget vil de vanligste typene gjennomgås, med hensyn på visuell og fotografisk ytelse, samt fordeler og ulemper ved praktisk bruk. Vi vil stille opp en del teleskop, og åpne for spørsmål og diskusjon. Foredragsholder Erlend Langsrud har siden 1984 brukt mange ulike teleskop både visuelt og fotografisk, og dessuten lest en usunn mengde litteratur om emnet. Som vanlig serveres det kaffe og kaker etter foredraget. Klikk for å se Møtereferat og Foredrag.

Mandag 1. oktober kl. 18:00 - 20:00 i auditorium R5 i Realfagsbygget, Gløshaugen
Universets tidlige utvikling (av Prof. Øyvind Grøn, HiO og NAS).
Sammendrag: Foredraget tar for seg hendelser og prosesser i det første kvarteret, og særlig det første sekundet, av universets historie. Forhold helt fram til 400 000 år etter Big Bang vil også bli omtalt. Først omtales inflasjonsfasen som er dominert av vakuumenergi som lager frastøtende gravitasjon. Jeg prøver å forklare litt om vakuumenergi og frastøtende gravitasjon. Så går vi raskt gjennom de fundamentale kreftene i universet og ser på tidlige faser der ulike typer krefter og energi og materie hadde forskjellige roller. Vi kommer også til å bruke litt tid på den kosmiske bakgrunnsstrålingen og hva den kan fortelle oss om universet. Som vanlig serveres det kaffe og kaker etter foredraget. Klikk for å se Møtereferat og Foredrag.

Torsdag 1. november kl. 19:00 - 21:00 i auditorium R5 i Realfagsbygget, Gløshaugen
Destinasjon Saturn (av Tom Reidar Henriksen, TAF).
Sammendrag: Det meste vi vet om planeten Saturn og dens måner (og spesielt Titan!), har vi funnet ut gjennom å sende romsonder dit. Foredraget vil i grove trekk gå gjennom hvilke romferder som har hatt Saturn og dens måner som destinasjon, og hva hver av dem har bidratt med i form av ny viten. Som vanlig serveres det kaffe og kaker etter foredraget.

Onsdag 5. desember kl. 19:00 - 21:00 i auditorium R8 i Realfagsbygget, Gløshaugen
TAF spørretime
Sammendrag: Vi arrangerer "spørretime" hvor deltagerne kan stille spørsmål om astronomirelaterte emner, mens andre med kunnskaper om disse emnene prøver å svare etter beste evne. Som vanlig serveres det kaffe og kaker etter møtet.

__________________________

Sist oppdatert 23. mai 2014.