Audutorium B041 på NTNU Gløshaugen

Møtelokalet i Bergbygget (Metallurgi på NTNU-Gløshaugen). Inngangen er fra vestsiden (venstre på kartet). Auditorium B041 er første dør til høyre rett innenfor inngangen.

ntnu_met.gif (59928 bytes)