Oktobermøte 1998 i GalAksen

Møtereferat finner du her.

Vi har gleden av å kunne invitere astronomiinteresserte til vårt oktobermøte. Møtet blir kl. 1900 - ca.2100 mandag 5. oktober i Autronicahallen på Lade.

Veien til Autronicahallen finner du her.

Møteplan :

Det henvises til referat fra septembermøtet for bakgrunnsinformasjon om sak 1, 2 og 5.

  1. GalAksens observatorieplaner.
  2. Status for deling av klubben i en Autronica-del (GalAksen) og en ekstern del.
  3. Pause med tid til prat og kaffe.
  4. Astronyheter.
  5. Informasjon om observasjonskvelden torsdag 8. oktober v/Birger Andresen.
  6. Eventuelt.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og ta gjerne med andre!

Inngang / bevertning : Kr. 10,- for eksterne medlemmer.

Gratis for Autronica-ansatte.

Vennlig hilsen

Møtekomiteen.