Medlemskontingent for Trondheim Astronomiske Forening.

Medlemskontingenten for 1999 er kr. 150,- som vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10. desember 1998.

________________________

Sist oppdatert : 02. mai 1999.