Referat fra novembermøte 1998 Galaksen og Trondheim Astronomiske Forening.

Møteinnkalling finner du her.

Møtet ble avholdt i Autronicahallen 11. november. 16 medlemmer var tilstede.

Pkt. 1

Vi fikk se en video om Voyagers oppdrag til Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Det var ønske om videoer på seinere møter også.

Pkt. 2

Øyvind Kristiansen og Birger Andresen ga en orientering om den kommende meterorstormen, Leonidene som kommer fra kometen Temple-Tuttle. Det var en mulighet for ekstra mange stjerneskudd i år og neste år, da det er en periode på ca hvert 33. år med meget stor aktivitet. Forrige gang var i 1966.

Pkt. 3

Per Arne Bakken informerte om observatorieplanene.

Vi har fått tildelt tomt ved Jonsvannet, men grunneieren har leid ut jorda til en gruppe som representeres av et styre på 3 personer. Disse har gitt et skriftlig tilbud som inkluderer en leiepris på 10.000 kr pr. år. Dette blir for dyrt for foreningen. GalAksen sender et forslag til alternativ leiekontrakt hvor sameiet tilbys en vesentlig mindre årlig leie. Per Sæterhaug hadde tatt direkte kontakt med grunneieren igjen og vi kan trolig få leie et lite område like ved gården hennes til en ca. pris på 2.000-2.500 kr pr.år. Dette er bare noen titalls meter unna det andre aktuelle området. GalAksen følger opp så snart som mulig.

Et annet alternativ er i Skaun hvor et medlem av GalAksen, Helmer Rian, har tilbudt et område gratis. Dette er noe lengre å kjøre og kanskje ikke så aktuelt for foreningen.

Konklusjon: Ikke noe er avklart i denne saken. GalAksen følger opp.

Pkt. 4

Birger Andresen orienterte om TAF. Det er ønskelig å avholde generalforsamlingen snarest, blant annet for å kunne fastsette en medlemsavgift og bestemme vedtekter for foreningen.

Pkt. 5

Øyvind Kristiansen holdt et foredrag om dobbeltstjerner og multiple stjerner.

Pkt. 6

Thomas Jacobsson holdt en kort orientering om en astromesse i Trondheim lørdag 21.Nov. 1998.

Pkt. 7

Etter møtet var det observasjon utenfor hallen. Vi fikk sett en del da himmelen var rimelig klar. En 20x80 prismekikkert ble brukt.

 

Tove Selliseth (Referent), 24 Nov. 1998.