Referat fra medlemsmøte i TAF 6. desember 1999.

Det var 24 personer tilstede.

Hva skjedde i Rødal og Stordalen i 1997? (Foredrag ved Arnulf Løken fra UFO-Norge, avd. Midt-Norge).

AL innledet med litt informasjon om UFO-Norge som er en landsomfattende organisasjon. De får henvendelser fra folk som mener å har sett og opplevd "uforklarlige" ting. De prøver å undersøke og forklare observasjonen. Som regel finner man en naturlig forklaring, men noen få saker forblir uløste mysterier. Det som skjedde i Rødal og Stordalen er et slikt tilfelle.

Det ble vist en video fra 24. juni 1999 om et merkelig lysfenomen ved Holter (litt nord for Oslo). I tillegg ble det, nærmest som en kuriositet og som et eksempel på hvor utrolige historier som av og til dukker opp, fortalt om en mann på Romerike som påstår at han har fått med seg en stein fra et besøk på en annen planet. Steinen sies å ha statisk elektrisitet slik at hår på armen reiser seg når steinen er nær. Terje Bjerkgård, som er geolog, kommenterte at blant annet svovelkis har denne egenskapen. Mannen nekter å la andre få undersøke steinen.

Hovedsaken i foredraget var en sak fra Møre i 1997. I Rødal, som ligger i nærheten av Tafjord på Møre, ble det tidlig på sommeren i 1997 funnet et stort avtrykk i bakken. Flere lignende avtrykk fant man også i Stordalen som ligger et godt stykke fra Rødal. Det ble funnet 11 uforklarlige spor like ved hverandre på en befaring denne sommeren. Seinere fant man et avtrykk til nede ved en elv noen kilometer unna. Man mener sporene kan ha blitt laget i mai 97 fordi greiner med knopper eller nyutsprunget løv var kappet av i et stort område ovenfor noen av sporene. Sporene ser ut til å ha blitt laget av flere store gjenstander. Det største sporet er 47m langt og har en bredde på ca. 1.2m de første 25 meterene og ca. 3m de siste 22 meterene. Minst to av sporene har form som et litt flatt båtskrog med minst to flate plater med en vinkel mellom. Det er laget rette og brede spor hvor steiner på mange titalls tonn er flyttet flere titalls meter nedover en ganske slak skråning. Jorda er skjøvet opp i en haug foran steinen. Ovenfor er toppene på flere trær med stammer tykke som en arm kappet rett av. Problemet er bare at det ikke er mulig å finne spor etter steinras. Dessuten er denne dalen er så smal og dyp i forhold til fjellene rundt at det er svært vanskelig å tenke seg at noen meteoritt kan ha kommet inn dit i riktig retning for å forklare sporene uten å sette store spor i fjellsidene. Traktorer el. lign. kan heller ikke ha kommet inn dit uten å etterlate seg spor.

Den første tanken til de som undersøkte området var at det måtte ha gått et ras der i vår-løsninga. Sørperas kan f.eks. dra med seg mye stein og jord. Men hvor er det da blitt av all massen ? En geolog hadde også undersøkt området. Han mente det ikke var sannsynlig at ras var årsaken, men at noe mekanisk hadde laget sporene. Spesielt vanskelig var det å forklare noen helt rette, 15 mm brede, parallelle og identiske spor i flere av avtrykkene. Disse var avsatt i hard jord, og ble funnet både i Rødal og Stordalen. Det er et uløst mysterium hvordan disse kan ha blitt laget ved ras så langt unna hverandre når de er helt like. Noe lignende hadde skjedd i Sykkylven i 1990. Det ble den gang forklart som ras, men her ble det ikke funnet noen striper i jorda lik de i Rødal og Stordalen.

Foreløpig forblir hendelsene i Rødal og Stordalen uoppklart.

Løken viste også video fra TAF’s og UFO Norge’s meteorittjakt i/ved Feren høsten 1999.

Til slutt fortalte Birger Andresen litt om novaen som ble oppdaget i stjernebildet Ørnen 1. desember.

__________________________________

Tove Selliseth, referent.