Møtereferat fra TAF medlemsmøte 16.02.99

Det var 13 personer tilstede.

Småplukk fra stjernehimmelen.

Birger Andresen delte ut fire sider fra Norsk Astronomisk Selskaps medlemsblad "Astronomi" nr.4/98 (Posisjoner for planeter, klare asteroider og spesielle begivenheter våren 1999), kart over sammenstillingen mellom Venus og Jupiter 23. februar, posisjonene til Jupiters fire sterke måner i februar (fine i prismekikkerter og små teleskoper) og data for Iridium oppbluss de neste to ukene.

BA informerte om observasjonskvelden neste uke (se også møtereferat fra januarmøtet), og viste noen bilder fra Leonidene 1999. Disse bildene var lastet ned fra internet adressene http://www.delpsurf.cistron.nl/ og http://www.skypub.com/

Hovedforedrag.

Roald Høyer Hansen holdt et interesant hovedforedrag med tittelen Romteleskopet Hubble Space Telescope og fremtidens teleskop. Han fortalte først litt om bakgrunnen til teleskopet. Astronomer hadde lenge ønsket et observatorium over atmosfæren som kunne gi dem et utsyn over universet uten de uskarphetene som atmosfæren nødvendigvis gir. Så i 1990 ble Hubble Space Telescope (HST) skutt opp med romfergen Discovery. Det viste seg desverre at hovedspeilet var feilslipt, noe som naturlig nok gjorde at teleskopet ikke ga de resultater en hadde ønsket seg. Løsningen ble å sende opp korreksjonsliner, noe som ble gjort i desember 1993. Etter dette har teleskopet fungert meget bra. Et eksempel som ble nevnt var bilder av kometen Shoemaker-Levys kollisjon med Jupiter. Flere imponerende bilder fra HST ble vist.

Det er planlagt å sende opp et nytt romteleskop i 2008-2009 som en håper skal kunne "se" helt tilbake til dannelsen av de første stjernene, altså til de fjerneste objektene i vårt univers. Disse objektene beveger seg så raskt bort fra oss, at mesteparten av lyset fra dem når oss her på jorda i den infrarøde delen av spekteret. Dette teleskopet skal derfor gjøre mange av sine observasjoner i infrarødt.

Diverse informasjon.

Hvis medlemmer ønsker å melde seg inn i Norsk Astronomisk Selskap (NAS), er det ønskelig at det gjøres gjennom TAF fordi da TAF får en vervepremie på kr 30,- fra NAS pr. innmelding + kr. 10,- pr år medlemskapet i NAS og TAF opprettholdes. Medlemmer av TAF får ca. 25% rabatt på Sky & Telescope abonnement dersom dette bestilles gjennom TAF (se her).

Det vil komme en artikkel om planetariet i Vitensenteret og en om TAF i NAS's blad "Astronomi".

Det var litt snakk om de forskjellige gruppene/komitéene og hva som skjer der :

Internettgruppen inngår i Informasjonskomitéen som også skal "pleie" kontakten med eksterne kontakter som f.eks. lokalaviser. Denne komitéen er bra bemannet, men vil gjerne har flere medlemmer fordi det er betydelige arbeidsoppgaver som venter her.

Medlemmer som ønsker å gjøre en aktiv innsats for TAF i en av komitéene bes kontakte styret. Det er viktig at vi fordeler oppgavene mellom oss. Deltakelse i komitéene er også den beste måten påvirke foreningens virksomhet på.

Planen for møtene denne våren innholder foreløpig kun hovedforedrag. Vi skal også ha andre innslag. Forslag ble nevnt, blant annet lysbilder og video samt foredrag om stjernehimmelen generelt. Foreslåtte temaer er :

a. Litt om planetene
b. Velge ut en 2-3 stjernebilder
c. Stjerner som kan observeres året rundt

Et annet ønske var å få igang en forslagskasse.

Medlemmer som ønsker å leie utstyr som f.eks Gal-Aksens nye 16x70 Fujinon prismekikkert, kan ta kontakt med Per Sæterhaug (73 58 13 51 (j) eller 73 94 13 36 (p)).

Medlemmer oppfordres til å lage forslag til TAF logo.

Siste nytt fra Observatoriekomitéen.

Alt.1

"Sakte" framgang. Forhandlinger med den aktuelle utleier i Bratsberg pågår. Det er sendt tilbud på forskuddsleie på kr 10.000,- for en tiårs periode.

Alt.2

Det er en mulighet til å leie et område nærmere huset til grunneieren, men denne plassen er neppe så gunstig som alt.1


Tove Selliseth
Referent