Referat fra TAF medlemsmøte onsdag 27. 01.1999

Møteinnkalling finner du her.

Det var 19 personer tilstede.

Møtet ble holdt inne i planetariet som står permanent i Vitensenteret. Birger Andresen holdt foredraget.

Vi fikk en gjennomgang av noen av de mest kjente stjernebildene og litt om de gamle grekernes oppfatning om hvordan stjernebildene hadde blitt til.

I januar og i første del av februar har det vært mulig å se iridiumsatelitter over Trondheim. B.A. delte ut en tabell for iridium satelitter som var synlig over Trondheim. Disse er kommunikasjonssatelitter som i helt bestemte posisjoner er svært sterke lysbluss reflektert av sollyset. Fra å være helt usynlige, blusser de gradvis opp til maks lysstyrke i løpet av ca. 5-10 sekunder for så å forsvinne igjen like raskt som de blusset opp.

Utover i februar får vi en fin anledning til å se at planetene i solsystemet faktisk beveger seg i forhold til stjernene når Venus raskt innhenter og raser forbi Jupiter på den tidlige kveldshimmelen den 23. februar.

Gal-Aksen har kjøpt en Fujinon SMT-SX 16x70 prismekikkert. I tillegg er det kjøpt inn to ortoskopiske 1 ¼" okularer, 12.5mm og 25mm til Gal-Aksens refraktor.

Et tilbud for interesserte TAF medlemmer er abonnement på Sky&Telescope med 25% rabatt. Ta kontakt med Birger Andresen eller Bernhard Røsch om du er interessert. Prisen er ca. 325 kroner pr. år (12 nr. med ca. 150 sider pr. nr).

Samtidig en påminnelse om første forsøk på en observasjonskveld : Søndag 21.februar kl 19-21 ved Jonsvannet/Bratsberg

Tove Selliseth (Referent)