Referat fra møte i TAF og Galaksen 18.03.99.

Møteinnkalling finner du her.

Det var 17 personer tilstede på møtet som ble holdt i Autronicahallen.

Før hovedforedraget var det et ca. 30 minutters foredrag om noen av de stjernebildene som dominerer himmelen på denne tiden av året. Birger Andresen (TAF) fortalte her kort om Sirius i Store Hund (himmelens klareste stjerne med -1.42 mag., og som har flyttet seg ca. 1½ månediameter på himmelen i løpet av 2000 år), Procyon i Lille Hund, Krabbetåken i Tyren (som er de ytre delene av en stjerne som ble observert som supernova i år 1054 da den i noen dager eller uker var synlig på høylys dag. Maksimal utstråling kan ha vært så mye som 1000 milliarder soler. I dag måler vi hastigheter på ca. 1000 km pr. sekund for gassen som ble slynget ut i verdensrommet. Restene etter stjernen som eksploderte er en nøytronstjerne med så stor tetthet at bare et knappnålhode av stjernestoffet har en masse på 1 million tonn), de åpne hopene M36, M37 og M38 i Kusken samt den åpne hopen M35 i Tvillingene. Orion ble gjennomgått grundig. Blant annet ble følgende objekter omtalt; Betelgeuse (som er en rød-orange kjempestjerne), Rigel (svært ung, blåhvit kjempestjerne), d-Orionis (dobbeltstjerne som er fin i små kikkerter), s-Orionis (femdobbel stjerne som er grei i relativt små kikkerter), U-Orionis (Mira-type variabel stjerne), Oriontåken (en enorm gasståke som er synlig uten kikkert, og hvor nye stjerner fødes. Oriontåken er et av de flotteste objektene på himmelen i prismekikkerter og i små til middles store teleskoper) og Hestehodetåken (en hestehodeformet ansamling av mørk gass som blokkerer lyset fra en fjern og lysende gasståke). Den delen av foredraget som omhandlet Orion vil bli publisert i det neste nummeret av medlemsbladet.

Hovedforedraget ble holdt av Anders Nausthaug (TAF), og hadde tittelen Solsystemet. Sentrale data ble presentert for sola og alle planetene unntatt jorda. I tillegg ble noen asteroider (småplaneter) omtalt. Det er store variasjoner innen solsystemet fra lille og svært varme steinplaneten Merkur som bruker kun 88 døgn på et omløp, til gasskjempen Jupiter som har en radius 12 ganger større enn jorda og en masse 318 ganger jordas, og til iskalde Pluto som bruker nesten 248 år på et omløp ca. 40 ganger lenger ut enn jorda. En artikkelserie om planetene er planlagt å starte med Merkur i neste nummer av medlemsbladet.

Etter hovedforedraget var det kaffe og sosialt samvær før Birger Andresen informerte om følgende saker :

Tur til solformørkelsen 11. august 1999. Deep Sky Exploration (DSE) i Sandefjord arrangerer bussturer som starter 6. august og som avsluttes enten 15. august (kr. 5900 (dobbeltrom) eller 7900 (enkeltrom) med halvpensjon) eller 22. august (kr. 9900 eller 13500). Besøk på museum og planetarium er inkludert. Brosjyrer og påmeldingsskjemaer fås ved henvendelse til Birger Andresen, tlf 73 93 22 69 eller på DSE's WEB side http://www.dse.no

Bernhard Røsch skal nedover til det aktuelle området under solformørkelsen. Han har plass til i hvertfall en passasjer begge veier. Interesserte bes ringe Bernhard på 73 97 89 49.

Observasjonskvelden 21.-24. mars. Planene ble gjennomgått.

Vi minner om neste medlemsmøte som starter kl. 1930, torsdag 22. april i Autronicahallen.

Birger Andresen (Referent), 28/3-99.