Referat fra møte i TAF og AAF 24. februar 2000.

Det var 32 personer til stede på møtet som ble holdt i Autronicahallen. Tema var Galakser, v/Eric Jensen, og PC-programmet SkyMap Pro 6, v/Birger Andresen.

Foredrag.
Galakser er enorme ansamlinger av stjerner, gass og støv. De er de største objektene i universet, og finnes i forskjellige varianter som i hovedsak grupperes ut fra galaksens utseende. De mest vanlige hovedtypene er spiralgalakser, elliptiske og irregulære galakser. Antall stjerner i en galakse kan variere svært mye. Vår egen galakse, Melkeveien, er en stavspiral og inneholder ca. 200 milliarder stjerner. Sola befinner seg i ytterkanten av en av Melkeveiens spiralarmer. Ekspertene tror spiralene er et resultat av trykkbølger som brer seg gjennom et medium av stoff. Teorien er at det settes i gang stjernedannelse når trykkbølgen passerer slik at dette området snart lyser opp med masse nye stjerner.

Galakser med spesielt stor energiutstråling ble tatt opp. De mest energetiske har en såkalt kvasar i kjernen, drevet av et svart hull. Masse som faller inn mot det svarte hullet varmes kraftig opp og akselereres til store hastigheter. Dette fører til en enorm energiutstråling. En kvasar kan stråle like sterkt som ca. 1 000 milliarder soler til sammen.

Galakser er viktige i kosmologien. For galakser utenfor vårt "nabolag" gjelder at galakser fjerner seg fra oss med en hastighet som øker med avstanden. Dette betyr at universet utvider seg. De fleste kosmologene mener dette er koblet direkte til universets alder. Den såkalte Hubble-konstanten gir forholdet mellom hastigheten som en galakse fjerner seg fra oss med, og dens avstand fra oss. For å måle denne, må en derfor måle avstand og hastighet til fjerne galakser. Dette er en av de viktigste arbeidsoppgavene for moderne astronomi, og det jobbes iherdig med å bestemme Hubble-konstanten.

Til slutt i foredraget ble observasjon av galakser tatt opp. Mørk himmel er svært viktig. Flere galakser kan sees med prismekikkert. Men et teleskop med stor lyssamlingsevne (+MØRK HIMMEL!) er best for mer omfattende observasjoner.

SkyMap Pro 6.
Møtets andre del var gjennomgangen av planetarium programmet SkyMap Pro 6 for Windows baserte datamaskiner. Det ble demonstrert hvordan man kan finne posisjonen til planeter, måner, astroider, satellitter og kometer ved å taste inn dato og klokkeslett, og hvordan man kan tegne ut banene til disse på stjernehimmelen i en vilkårlig periode. SkyMap Pro er et omfattende program som viser stjerner ned til ca. 15. mag, hvilket er grensen for teleskoper med ca. 30 cm speil/linse, samt mange deep-sky objekter. Betydelig informasjon er tilgjengelig for hvert objekt via et enkelt tastetrykk eller to. Programmet viser også hva man kan se fra forskjellige steder på jorda, inkludert Trondheim, og når man kan se det. TAF samt en rekke av foreningens medlemmer kjøper inn SkyMap Pro våren 2000. Prisen er ca. kr. 550 pr. kopi inkl. moms og frakt. Dette er ca. 40% lavere enn det vi ville måttet betalt dersom hver enkelt hadde bestilt det separat (pga. kvantumsrabatt på 35% og mindre frakt og tollgebyr).

Referent, Eric Jensen.