Referat fra medlemsmøte i TAF og AAF 24. mai 2000

Tilstede : 23 personer.

Nyheter/informasjon.

Arne Bjerge ble presentert og ønsket velkommen som nytt medlem i TAF.

Byggingen av selve observatoriet ser ut til å starte i slutten av juni eller starten av juli. Det settes opp vegg for vegg i byen med Per Sæterhaug (AAF) som byggesjef. Også taket lages ferdig inne i byen. Dette sparer oss for masse reising fra og til under byggingen. Deretter snekres delene sammen oppe på tomta når formalitetene er i orden. Vi mener alle tillatelser skulle være i orden i god tid før høstmørket faller på.

Høstens møtesesong starter i august eller tidlig i september.

Hovedforedrag

Hovedforedraget var ved Terje Bjerkgård (TAF), Jorda – En presentasjon i et astronomisk og geologisk perspektiv. Bjerkgård har doktorgrad innen geologi, og det var lett å skjønne at vi her hadde med en ekspert å gjøre. Hans manuskript vil bli omarbeidet til en artikkel som kommer i Corona nr. 3/00 eller 4/00. Derfor gis kun en kort oppsummering av foredraget nedenfor.

Solsystemet dannelse fra en gassky, og dets grove utvikling fra den tid og frem til i dag var sentralt i foredraget. De viktigste geologiske prosessene som former jorda og de andre planetene ble omtalt. Bjerkgård fortalte så på en lettfattelig måte hvordan vår egen planet var bygget opp innenfra og utover. Vi fikk vite hvor overraskende tynn den faste jordskorpen er. Den kan faktisk sammenlignes med et eggeskall. Vi fikk også se hvordan man mener kontinentene på jorda har flyttet seg sakte rundt omkring på vår klode over millioner av år. Denne prosessen forsetter i dag, og gir oss jordskjelv der kontinentalplatene støter sammen og vulkaner der platene beveger seg fra hverandre. Disse prosessene lager formasjoner som vi også finner på andre planeter.

Hovedvekten ble lagt på de innerste planetene; Merkur, Venus, Jorda og Mars, som alle er steinverdener, samt noen av de svært spennende månene til Jupiter som både har aktive vulkaner og kanskje store islagte sjøer av vann. Det ble også forklart hvorfor steinverdenene er innerest i solsystemet, mens vi finner de store gasskjempene Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun lengre ut.

Bjerkgård tok oss med til dype kjempekløfter og høye vulkaner på Mars. Vi fikk også se bilder fra overflaten av Mars som viser at det tidligere har vært store elver med vann der oppe. Mars har for liten masse til å holde på vanndamp. Derfor vil vann på overflaten fordampe og forsvinne ut i verdensrommet eller renne ned i berggrunnen. Vi fikk også vite hvordan den kjemiske sammensetningen i Venus’ atmosfære påvirket geologien til denne planeten.

Resten av historien får dere altså snart i vårt medlemsblad…

God sommer til alle TAF’ere og AAF’ere !!!

___________________________________

Referent : Tove Selliseth.