Referat fra møte i TAF og AAF 17. oktober 2000.

Det var 24 personer til stede.

Hovedforedrag
Hovedforedraget het "Observasjonsteknikker", og ble holdt av Terje Bjerkgård som systematisk gikk gjennom hva vi kan observere med forskjellig typer utstyr, og hvordan vi kan/skal observere.

Det blotte øye
Selv uten kikkert kan vi se masse interessant. For nybegynnere gjelder det å bli kjent med stjernehimmelen og det som befinner seg der. Ellers kan en følge med på planetenes vandring mellom stjernene. Venus, Mars, Jupiter og Saturn er lette å finne når de er over horisonten etter mørkets frembrudd. Merkur er ofte for nær sola, men den er mulig å se i korte perioder. Uranus kan så vidt ses uten kikkert under svært gode forhold.

Meteorsvermer observeres best uten kikkert. Her er faktisk amatørobservasjoner meget viktige vitenskaplig sett! Det viktigste er å notere antall og lysstyrke på meteorene, samt tidspunkt. Andre ting som kan observeres uten kikkert er nordlys, en del variable stjerner , enkelte sterke novaer og supernovaer (om vi har flaks). Slike observasjoner har alt fra litt til stor vitenskapelig nytteverdi.

Prismekikkerten
En prismekikkert (turkikkert) er faktisk ganske fin for å observere mange typer objekter. Liten forstørrelse gir stort felt. Derfor blir stjernehoper og objekter som ikke krever stor forstørrelse ofte svært fine i prismekikkert (ofte finere enn i større kikkerter). Eksempler er noen gasståker, enkelte galakser og kometer. Store prismekikkerter (over 7x50) må nesten monteres på stativ. Prismekikkerten er velegnet til observasjon av en rekke variable stjerner, og du ser lett de fire største månene til Jupiter og Saturns største måne Titan. Legg deg på campingseng på et helt mørkt sted (f.eks. på fjellet) og nyt myriadene med stjerner i alle farger. Se f.eks. i Melkeveien.

Refraktoren (linsekikkerten) og reflektoren (speilteleskopet)
En refraktor av god kvalitet gir skarpere bilde og større kontrast enn et tilsvarende speilteleskop. Dette gjør refraktoren perfekt til å observere planeter, månen og dobbeltstjerner. En reflektor er mye billigere enn en refraktor med samme objektiv (hovedspeil/hovedlinse). Speilkikkerter er derfor perfekte til observasjon av deep-sky objekter som gasståker, planetariske tåker og galakser fordi stor lyssamlende evne (stort objektiv) er helt avgjørende for å se svake objekter.

Observasjonsteknikker og tips
For å se svake objekter lønner det seg å se litt til siden for objektet fordi øyet er mer følsomt for svakt lys der. Øyet bruker ca. 15 minutter på å tilpasse seg helt til mørk himmel. Bruk svakt rødt lys om du absolutt bruke lys i det hele tatt. Årsaken er at rødt lys er minst skadelig for nattsynet. Et godt stjernekart er helt nødvendig. Kikkerter må ha tid nok til å få samme temperatur som ute for å gi godt bilde. Observasjonsforholdene kan variere mye fra dag til dag. Rolig luft er viktig.

Terje beskrev teknikker for observasjon av månen, planetene, dobbeltstjerner, variable stjerner, deep sky objekter og for leting etter kometer, novaer og supernovaer. Det refereres til tidligere og kommende artikkeler i Corona for detaljer om dette. Ta notater og lag skisser av hva du ser. Observer sammen med andre fordi dette er mye morsommere enn å holde på alene.

Eventuelt
Byggingen av observatoriet er godt i gang. Veggene er på plass. Mange har deltatt på dugnader. Det står fremdeles igjen en god del arbeid, så det blir flere dugnader i helgene fremover.

Møtet ble avsluttet med kaffe, kaker og sosialt samvær.
_____________________

Terje Bjerkgård (Referent).