Referat fra Generalforsamling i TAF 18. april 2001.

Tilstede : 19 personer.

Leder Birger Andresen ønsket velkommen til generalforsamlingen.

 1. Konstitusjon.
  1. Møtet ble åpnet av lederen.
  2. Møteinnkallingen, dagsorden og sakslisten ble godkjent.
  3. Thomas Jacobsson og Gottfred Dale ble valgt til å underskrive protokollen. Birger Andresen ble valgt til ordstyrer og Tove Selliseth til referent.
 2. BA gikk igjennom årsberetningen. Det henvises til denne for detaljer. Alle målsettinger for 2000 ble oppnådd med unntak for ferdigstilling av observatorium som drøyde til litt ut i 2001. Regnskapet ble gjennomgått og ingen hadde noen kommentarer til det. Overskuddet ble på kr. 11242,62 mot budsjettert kr. 4000,38. Årsakene til det gode resultatet var både at vi fikk flere medlemmer enn antatt og at styremedlemmer leverte mye post direkte på døra til medlemmer som bor i eller nær Trondheim.
 3. Det var ikke kommet inn andre saker til generalforsamlingen ut over de vedtektsfestede sakene.
 4. Forslaget til budsjettet for år 2001, som var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen, ble gjennomgått. Det er satt av betydelige midler i budsjettet til anskaffelse av bøker, kikkerter og litt til sponsing av en helgetur til f.eks. solobservatoriet på Harestua litt nord for Oslo. Medlemskontingenten ble foreslått uendret.

  Det ble fremsatt forslag fra salen om å sette av penger på budsjettet til å betale forsikringen av BA’s kikkert. Denne kikkerten skal stå i observatoriet med visse unntak. Ole J. Raad påtok seg å undersøke eventuelle tilskuddsordninger fra kommunen som kan være relevante for TAF.
 5. Målsetninger for år 2001 ble delt ut og gjennomgått uten merknader.

 6. Valg:
 7. Nært forestående militærtjeneste gjorde at Thomas Jacobsson ikke ønsket gjenvalg som nestformann/redaktør. Valgkomiteen innstilte Terje Bjerkgård i dette vervet. Thomas ble takket for innsatsen, og spesielt for å ha laget et meget godt medlemsblad. Leder Birger Andresen, Tur- og møtekoordinator Tone-Lill Seppola, Varamann Magnus Reigstad og Revisor Geir Jacobsson var innstilt av valgkomiteen til gjenvalg.

  Valgkomiteen trengte to utskiftninger fordi Roald-Høyer Hansen og Øyvind Kristiansen var flyttet fra Trondheim. Roald og Øyvind ble takket for innsatsen. Knut Sverre Grøn og Eivind Wahl var foreslått som nye medlemmer i valgkomiteen.

  Det ble ikke foreslått noen motkandidater til noen av vervene. Resultater ble som følger :

  Sak 1 Kontingent for år 2001.

  Ordinært medlemskap kr. 150,- Enstemmig vedtatt
  Skolemedlemskap kr. 150,- pr. tredje elev Enstemmig vedtatt
  Familiemedlemskap kr. 75,- pr. medlem ut over første medlem som betaler kr. 150,- som ordinært medlem Enstemmig vedtatt
  Abonnement (innmelding etter 1. okt 2001) kr. 75,- Enstemmig vedtatt
  Budsjett for 2001 som foreslått, men tillegg for forsikring av kikkert jfr. punkt d) ovenfor. Enstemmig vedtatt

  Sak 2 Valgbare styremedlemmer.

  Leder : Birger Andresen (for 1 år) Enstemmig gjenvalgt
  Nestleder/Redaktør : Terje Bjerkgård (for 2 år) Enstemmig valgt
  Tur- og Møtekoordinator : Tone-Lill Seppola (for 2 år) Enstemmig gjenvalgt
  Varamedlem : Magnus Reigstad (for 1 år) Enstemmig gjenvalgt

  Styret består i tillegg til disse av Tove Selliseth (Sekretær) og Bernhard Røsch (Kasserer og Materialforvalter). Disse var ikke på valg i år.

  Sak 3 Valg av valgkomite

  Formann : Per Arne Bakken (for 1 år) Enstemmig gjenvalgt
  Medlem : Knut Sverre Grøn (for 1 år) Enstemmig valgt
  Medlem : Eivind Wahl (for 1 år) Enstemmig valgt

  Sak 4 Valg av revisor

  Geir Jacobsson (for 1 år) Enstemmig gjenvalgt

 8. Eventuelt :

Vi forsøker å få tak i en utrangert PC som kan plasseres i observatoriet, og at SkyMap Pro 6 legge inn på denne. Det ble foreslått at noen av bøkene til TAF (f.eks. stjernekart) blir fast oppbevart i observatoriet.

___________________
Referent : Tove Selliseth.