Referat fra møte i TAF og AAF 23. januar 2001.

Tilstede 25 stk.

Møtet denne gangen var ment som en diskusjon om hva foreningen skal gjøre/prioritere fremover. "Brainstorming"-metoden ble brukt.

Først hadde vi en kort oppsummering av måneformørkelsen da TAF stilte med 28cm Celestron-11 på Torvet. Det var meget god oppslutning om formørkelsen, samtidig god PR for TAF som sto for arrangementet. Neste måneformørkelse hos oss blir i nov. 2003.

Birger Andresen viste med SkyMap Pro hvordan vi skulle finne Merkur som nå var svært gunstig observere selv om den stod lavt på himmelen.

Observatoriet er nå bortimot ferdig. Det siste som står igjen er å få døren på plass.

På medlemskontoen er det ca 17.000,- kr. Og spørsmålet er hva skal/kan gjøres med pengene. Birger nevnte flere alternativer til evt. bruk

 1. Kjøpe kikkert(er). Bør vi ha flere ? (refraktorene vi har til disponering eies av Autronica. Disse leies ut til medlemmene, dessuten en meget god prismekikkert av merket Fujinon), men vi mangler kanskje en mellomstor kikkert.
 2. Div. Litteratur, Videoer, lysbildeserier etc kan være en ide.

Hva slags observasjoner skal vi gjøre ?

Mye forskjellig ble foreslått:

  1. Bruke internett-teleskop-kamera for visning på større skjerm.Dette kan brukes til å vise bilder av sterke objekter som månen og planetene på storskjerm eller PC.
  2. Bruke litt penger på PR av foreningen. Vi får såpass mye gratis PR i aviser og media at det kanskje ikke er nødvendig med mer blest om foreningen. Dessuten gir slike PR fremstøt en rekke henvendelser om foredrag og stjernekvelder for ulike grupper (skoleklasser, foreninger osv.). Disse er ganske tidkrevende å gjennomføre. Vi har derfor allerede så mange slike forespørsler at det i perioder blir for mye. En mulighet er å danne en komite til å ta seg av dette og fordele jobben bedre enn dag. Men vi må vurdere dette opp mot andre oppgaver som da vil måtte nedprioriteres. Derfor mente noen at vi ikke skulle bruke penger på PR, men heller bruke penger på utstyr til glede for medlemmene. Og behovet vil sikkert komme etterhvert som observatoriet taes i bruk.
  3. Kjøpe kikkert til utlån for medlemmene. Mange mente dette var en god ide siden det er mange som ikke har større kikkert, og det derfor er kø for å låne de vi disponerer sammen med Autronica Astronomiske Forening. Styret bør vurdere å nedsette en gruppe for å finne ut hva en skal kjøpe av utstyr samt mulighetene
  4. Enkelte medlemmer er interessert å bygge egen kikkert enten helt fra bunnen av, eller ved innkjøp av ferdig slipt speil/linse. Gottfred Dale og Brynjar Berg er kontaktpersoner.
  5. Foreningen bør lage stativ for fotografering av stjernehimmelen med vanlig kamere (normalobjektiv eller moderate telelinser) uten avansert montering. Slike "Barndoor mount" er enkle å lage, og monteres på et enkelt fotostativ. Bilder opp til 10 minutters eksponeringstid med normalobjektiv burde være mulig.
  6. Vi bør lage en del utstyr og skap til observatoriet. Esempel : Kofferter for okularer, Bygging av skap for bøker og utstyr. Belysning til stjernekart og observatorium.
  7. Vi ønsker ikke unødig blest om hvor observatoriet befinner seg pga. evt. hærverk osv.
  8. Internett: hvordan kan vi utnytte internett? Lete opp gode internettlenker. Utbedre våre internettsider, spesielt ordlista på TAF-veven. Egen gruppe ledet av Terje Bjerkgård ble nedsatt for å se på denne ordlista. Pål Tengesdal er med i gruppa.
  9. Finne ut hva folk vil ha, for å kunne forenkle søk på internett etter interssante ting.

Fokus for TAF veven (våre internettsider) bør være

 • å gi god og enkel informasjon til nybegynnere og middels erfarne hobbyastronomer om observasjonsteknikker. Ordlista kan være sentralen i dette. Enkel beskrivelse gis der, og så lenker videre både til nybegynnere og viderekomne. Dette bør egentlig koordineres med Norsk Astronomisk Selskap (NAS) og de andre lokalgruppene i Norge slik at det blir en nasjonal ressurs. TAF bør vurdere om vi har kapasitet til å være pådriver.
 • Mange har også stilt spørmålet om hvilken type teleskop de skal kjøpe. Vi trenger også her en nasjonal ressurs på internett slik at vi slipper å svare på de samme spørsmålene med litt forskjellig vinkling gang etter gang. Dette er imidlertid ikke enkelt å få til. NAS bør utfordres på dette feltet også.

Et annet spørsmål var om hvordan organisere bruken av observatoriet/kikkerten? BA mente vi må ha et kurs før bruk for å hindre at dyrt utstyr blir ødelagt pga. uvitenhet. Det går på helt grunnleggende ting om hvordan man bruker teleskopet og hva man absolutt ikke skal gjøre.

Ønske til observatoriet: skap, kommoder, små bord. Så dersom noen har noe slikt utstyr til overs, så bare si ifra.

Observasjonsaktiviteter: Svært få TAF'ere gjør vitenskapelig nyttige observasjoner. Her er det mange muligheter selv med bare små kikkerter. Dette må vi bli bedre på. Egnede fet er f.eks variable stjerner, novasøking, kometsøking, meteorer, astroider og solflekker. BA viste eksempel på observasjon av Algol over 1 ½ år. Det er overraskende hvor nøyaktig perioden kan bestemmes med enkle metoder. Medlemmene ble oppfordret til å gjøre observasjoner av variable stjerner som er et svært viktig felt for hobbyastronomer !! Excel skjema fåes av BA. Les i Corona om hvordan du skal observere.

Konklusjon:

Gruppe – se på utstyr, hva vi trenger av kikkerter, hva skal til for teleskopbygging, webkamera og forbedring av internettsidene.

Langsiktig mål er å lære opp medlemmer til å kunne ta over en del av arbeidet som BA gjør nå f.eks. opplæring i observasjonsmetoder, foredragsvirksomhet og stjernekvelder for eksterne grupper og foreninger.

Møtet ble avsluttet med kaffe, kaker og sosialt samvær.

Tove, Referent