Referat fra møte i TAF og AAF 15. november 2001

Det var ca. 40 personer til stede. Møtet ble holdt på Vitensenteret i Trondheim. Det var en del 'nye fjes', men disse ble av praktiske grunner ikke presentert denne gangen.

Hovedforedraget skulle holdes i planetariet som rommer ca. 25 personer. Vi ble derfor delt inn i to grupper. Ventetiden ble brukt til å hygge seg med vitensenterets mange interessante utstillinger og aktiviteter. Det ble lagt inn en liten informasjonsbolk mellom de to visningene.

 

Hovedforedrag : Mytologi på stjernehimmelen av Jan Erik Kjølstad på Vitensenteret i Trondheim.

Jan Erik startet med å fortelle om planetariet og undervisningen som blir gjort der. Planetariet er svært godt besøkt, og det kan være inntil tre visninger pr. dag i høysesongen. Mange skoleklasser kommer på besøk.

Planetariet består av en kuppelformet, hvitmalt hvelving med diameter på 4.5 meter. En prosjektør står på gulvet i midten av rommet. Denne har en liten lyskilde som står i en ramme som roterer, og som kan vippes til en fritt valgt vinkel slik at man kan vise hvordan himmelen ser ut fra forskjellige breddegrader på jorda. Over lyskilden plasseres en av to lukkede sorte plastsylindre. Det er laget små hull i disse. Hvert hull gir en stjerne på hvelvingen. Lyskildens styrke kan reguleres slik at flere eller færre stjerner synes. Ved full lysstyrke var stjerner ned til ca. 5 mag. synlige. En av plastsylindrene viste bare de aller sterkeste stjernene, men til gjengjeld var stjernebildene tegnet inn.

I den visningen jeg var med på fortalte Jan Erik først historien om Orion. Deretter fortalte han historien om Perseus og om Store Bjørn. Det viser seg at mange historier finnes i flere versjoner, men de historiene som ble fortalt om Orion og Perseus var ikke vesentlig forskjellige fra de som er å finne på http://www.nvg.org/org/taf/tema/mytologi.htm Her finner man også historier om Bootes, Lyren og Melkeveien slik de blir fortalt i Maj Samzelius' bokserie 'Helter og monstre på himmelhvelvingen'. De som ønsker en kopi kan ta kontakt med Birger Andresen på 73 93 22 69 (privat).

Det ble også lagt inn en del faktaopplysninger. Dessuten ble det en god del avsporinger som følge av en svært ivrig TAF-gjeng. Her var det tydelig at mange kunne tenkt seg å være en stund. Spesielt var det artig å se sydhimmelen som de fleste av oss naturligvis ikke hadde sett før. Men noen kjente seg selvfølgelig igjen fra Sydenturer og andre reiser sydover.

Det var også flott å se hvordan himmelen forandrer seg fra nordpolen via Trondheim og ned til ekvator. På nordpolen går jo ingen stjerner verken opp eller ned - bortsett fra Sola, selvfølgelig. De følger rette linjer i samme høyde over horisonten hele tiden. Men fra ekvator vil en stjerne som kommer opp i øst fortsette rett opp til senit (rett over hodet på deg) og så videre rett ned igjen i vest.

Vi takker folkene på vitensenteret, og spesielt Jan Erik, for en minnerik kveld.

Diverse.

Birger Andresen informerte om meteorsvermen Leonidene som forventes å gi tre stormtopper søndag 18. november. Den først med ca. 30 stjerneskudd pr. minutt ca. kl. 11:30 norsk tid, og den andre med ca. 30 stjerneskudd pr minutt ca. kl. 18:30 norsk tid og den tredje med ca. 100 meteorer pr minutt ca. kl. 19:20 norsk tid. Utstrålingspunktet, det punktet meteorene stråler ut fra, er under horisonten sør for ca. Bodø. Derfor kan vi ikke vente å se spesielt mange Leonider under stormtoppene tidlig på kvelden her fra Trondheim, men noen kan det nok bli, og de kan fort bli veldig lange og fine. Det er større håp utover natta selv om det ikke forventes stormtopper da. Leonidene er svært raske selv til meteorer å være (70 km/sekund), så mange Leonider er svært klare, og mange har røykspor.

____________________

Birger Andresen, referent