Referat fra medlemsmøte i TAF og AAF 22. mai 2002

Det var 26 personer til stede. Foredraget var Liv på Mars og livets forflytting fra Mars til Jorda ved Aivi Lepland (TAF). Foredraget ble holdt på engelsk etter ønske fra foredragsholderen. Etter møtet var det som vanlig bevertning og sosialt samvær.

Liv på Mars og livets forflytting fra Mars til Jorda (Aivo Lepland, TAF)

Spørsmålet om Mars-meteoritten ALH84001 inneholder spor av liv er fortsatt åpen. Funnene av (i) organiske stoffer (ii) ekstremt små fossil-lignende objekter (iii) en viss ubalanse av mineralsammensetning og (iv) små magnetitt krystaller som ser ut til å være av bakteriell opprinnelse er nok bevis for en gruppe NASA forskere til å si at det har eksistert liv på Mars. Men samtidig kritiserer en mengde bøker og vitenskaplige artikler som har blitt gitt ut i det siste årene alle disse "bevisene" for liv. Enighet i dette spørsmålet har man ennå ikke nådd. NASAs ekspedisjoner med in-situ analyser av Marsoverflaten som formål, så som å sende prøver av Marsoverflaten tilbake til jorda, vil sikkert bidra til bedre forståelse av muligheten for liv på Mars i tidligere tider.

Flertallet av forsøkene på å forstå opprinnelsen av det jordiske livet er helt siden aksepteringen av Big Bang teorien blitt basert på forutsetningen av at livet startet på Jordkloden. De seneste diskusjonene om liv på Mars har imidlertid ført oss tilbake til den gamle teorien – panspermia - som foreslår at livet kan ha blitt overført fra planet til planet. Denne teorien ble mye drøftet for ca 100 år siden av blant andre berømte forskere som Lord Kelvin og Svante Arrhenius. Joseph Kirschvink og Benjamin Weiss sammenlikner i deres siste publikasjon "Mars, Panspermia and the Origin of Life: Where Did It All Begin?" (Palaeontologia Elektronica 2001) all tilgjengelig informasjon om de tidlige forholdene på Mars og Jorda. Etter deres mening var Mars i bedre tilstand enn Jorden til å bli livets vugge. Undersøkelser av de magnetiske egenskapene i ALH84001 viser at temperaturen i meteorittens kjerne aldri oversteg ca 40° C under ferden fra Mars til Jorden. Forskere har også funnet beviser for at bakterier kan overleve transport i solsystemet og sjokket av et meteornedslag og den påfølgende utkastingen stein fra Marsoverflaten til verdensrommet. Samtidig peker dynamiske data på at overføringen av stein fra Mars til Jorden skjer på en i biologisk betydning kort tid. Alt dette har gjenopplivet interessen for hypotesen om overføringen av liv fra Mars til Jorden. I følge Kirschvink og Weiss finns det gode muligheter at jordisk liv begynte på Mars, og de krever revurdering av teorien om livets utvikling i isolasjon på Jorden.

____________________________________________

Aivo og Jaguup Lepland + Birger Andresen, referenter