Referat fra medlemsmøte i TAF 9. oktober 2002

Det var 25 personer tilstede.

Det opprinnelige foredraget om Radioastronomi måtte avlyses på kort varsel fordi foredragsholderen ikke kunne stille opp. I stedet holdt Birger Andresen foredrag med tittelen "Hvordan finne frem på stjernehimmelen". Dette er også holdt tidligere, og det henvises til en artikkel om dette i Corona nr. 3/2001 ved foredragsholderen. De som ikke har det nummeret kan få kopi ved å kontakte Birger Andresen.

Hovedpunktene er at man må ha et egnet kart med ikke altfor mange stjerner på. Så må man gå ut fra noen lett gjengjennelige stjernebilder (Kralsvogna og Orion er gode utgangspunkter), og jobbe seg gradvis utover til de andre via rette linjer fra de stjernebildene man kjenner. Fortrinnsvis peiler man seg inn på en eller flere sterke stjerner, og finner stjernebildene via disse. Det gjelder å ikke lære for mange stjernebilder på en gang, og det hjelper med tålmodighet. Forholdene mellom lysstyrker på stjernekart virker ofte forskjellige fra virkeligheten. Farger på stjerner er en årsak. Rette linjer på kart blir heller ikke rette linjer på himmelen fordi det er umulig å "brette" en kuleflate (himmelkule) ned på et flatt ark.

Det å finne interessante, og gjerne svake objekter, som kun er synlig med kikkert er en betydelig utfordring for nybegynner. Ofte sliter også de mer erfarne fordi vrimmelen av stjerner er så stor. Det eneste som hjelper dersom man ikke har "Goto"-funksjon på teleskopet, er å hoppe fra en stjerne til neste, eller fra en figur (f.eks. en firkant eller en trekant av stjerner) til neste. Da er det en kjempefordel å ha kikkerten montert på et stativ slik at man slipper å starte på nytt hver gang man må se på kartet. Det er da også en stor fordel å ha et stjernekart som viser omtrent de samme stjernene som man ser i kikkerten. Men det har de færreste.

Uansett - det beste hjelpemiddelet man kan ha for å finne frem på himmelen er en kamerat som kjenner stjernehimmelen godt. Da kan man snakke seg frem til bedre oversikt på kort tid.

Diverse:
T-skjorte / collegegenser ? Her blir det uravstemnig etter hvert. [Styret har i ettertid bestemt at vi skal gå for T-skjorte først, og eventulet senere vurdere collegegenser dersom stemningen er stor for det.]

Logokonkurranse utlyses i neste medlemsblad.

NAS-Astrokongressen: Birger innhenter mere informasjon om hvilke oppgaver som vil falle på oss ved arrangement i Trondheim. Det blir ny spørrerunde om noen vil ta på seg oppgaver og hvilke. Dette vil skje på neste medlemsmøte og via E-post. [I ettertid har vi fått vite at Sandefjord-foreningen Deep Sky Exploration skal feire sitt 25 års jubileum med stor kongress i 2003. Derfor er det først aktuelt med astrokongress i Trondheim i 2004 eller 2005].

Herman Ranes bidro med nydelig hjemmebakt kake i pausen.

17 personer dro til observatoriet etter møtet. Nordlyset var noe plagsomt, men det var mye fint å se.
_____________________
Kari Stensrud, referent