Referat fra medlemsmøte i TAF  05.09.2002.     

Det var 34 personer tilstede, derav 4 nye medlemmer. Vi ønsker Silje Kufaas Tellefsen, Tom Reidar Henriksen, Svend Arne Føllesdal + kone velkommen til foreninga. I tillegg var Amund Stenseth på sitt første TAF møte.

Foredraget handlet om sola, vår nærmeste stjerne. Foreleser var Terje Bjerkård.  I foredraget fikk vi vite litt om solas størrelse/masse, (hoved) -innholdet, opprinnelse og dens død. Terje tok for seg emner som solas energi og energiforbruk, hvordan energien "reiser" fra kjernen og ut, om ulike sola's lag innenfra og utover til overfalten og videre ut til koronaen og solvinden. Han fortalte også om hvordan protoner (hydrogenkjerner) reagerer med hverandre og lager energi + diverse lette elementærpartikler som f.eks. positroner og nøytrinoer. Vi så bilder som viste fargespillet temperatur forskjellene forårsaket (granulasjon). "Video"klipp av flares (eksplosjoner på sola's overflate), koronaen og selvfølgelig solflekker.

Terje gikk nærmere innpå hvordan observere solflekker. Tips, råd og forsiktighetsregler ble gitt, og informasjon for å kunne bedømme/kategorisere solflekker i sine observasjoner via relativnummer metoden og den atskillig mer avanserte CV metoden til Malde.

I tillegg så vi fenomenet nordlyset, hvor de forekommer (magnetisme) og hvorfor de oppstår.

Vi ble også påmint om sola's skjebne. (-ingen big bang der i gården).    Spørsmål fra medlemmene ble det tid til både under foredraget og i pausen. Terje som ventet i "ilden".

Etter pausen kunne Birger Andresen vise frem vårt nyinnkjøpte hjemlåns-teleskop. Medlemsbladet ble delt utdelt og informasjon om kommende møte ble også gitt.

I den lille tiden som var igjen av "sosialt samværs-timen" tok Birger opp problemestillingen: <Utflukt/-og ekspedisjons gruppa TAF>. Der vi prøver å finne ut interessen blant medlemmer for reising/turer, og hvorfor interessen for helge-tur til Solobservatoriet på Harestua litt nord for Olso plutselig forsvant når bindende påmelding ble sendt ut.Vi snakket også litt om utflukter vi tidligere har hatt som ikke har tatt en hel helg. Kortere turer er kanskje mer praktisk ? Når det gjelder økonomiske muligheter for tur, så har foreningen økonomi til å sponse turer med en del penger dersom vi finner det riktig, og mange nok vil være med.
_______________________
Tone-Lill Seppola, referent
Tur og møtekoordinator.