Referat fra medlemsmøte i TAF 6. desember 2006

Generelt
Det var 26 personer til stede. Tom Reidar Henriksen var møteleder, og ønsket velkommen.


Nye medlemmer/møtedeltakere

Eric Jensen er tilbake i Trondheim og TAF etter å ha flyttet til Stavanger for noen år siden. Eric er en ivrig Deep Sky observatør og han er svært utstyrskyndig. Han eier et 15" Dobson montert speilteleskop med 2" Nagler Type V øyestykker som etter hvert tas med til Trondheim. Eric har også observert med Stavanger Astronomiske Forening sitt 18" Dobsonmonterte speilteleskop. Eric var en ivrig skribent i Corona forrige gang han var TAF-medlem, også i en periode etter at han flyttet til Stavanger. Eric ble ønsket hjertelig velkommen tilbake som TAF’er. I tillegg var Karstein Lomundal og Synnøve Singstad på sine første TAF-møter. Synnøve er lærer ved senter for voksenopplæring. Hun meldte seg nylig inn i TAF, og var med på siste observasjonskveld. Hun anser seg som helt fersk innen astronomi, men er nysgjerrig, og hun håper å kunne lære mye interessant gjennom TAF. Karstein har sine hovedinteresser innen romfart og romforskning. Spesielt er han interessert i historien bak romfarten. Han liker også å observere månen. Han bodde i en periode i Stockholm hvor han var observatoriesjef for Stockholms Observatorium (Saltsjøbaden Observatorium). De hadde blant annet en dobbel refraktor med linser på henholdsvis 50 og 60 cm. Den ene hadde fokallengde på hele 8 meter. Synnøve og Karstein ble ønsket velkommen til TAF.


Opplevelser siden siste møte

 • Herman Ranes : Det har vært mye måne i det siste. Er den circumpolar (oppe hele døgnet) nå ? Birger : Nei, men den står høyt mesteparten av kvelden i voksende fase på høsten.
 • Tom Reidar Henriksen hadde observert merkur på morgenkvisten i forrige uke.
 • Bjørn Willmann hadde sett et svært sterkt lysende objekt ca. ti grader over horisonten omtrent i nord ca. kl. 1803 den 5. desember. Det beveget seg fortere enn et fly, og lyste med tydelig rød farge. Dette kan være fordi objektet stod lavt. Det beveget seg fra øst mot vest. Dette utelukker at det er en Iridiumsatellitt siden de alltid beveger seg nord-sør eller sør-nord.
 • Bengt Erik Erlandsen hadde sett en svært sterk meteor. Den varte noen sekunder og sluttet med en kraftig eksplosjon. Lysstyrken kunne være omtrent som for Venus på sitt sterkeste.
 • Birger hadde fotografert en del samt gjort 73 observasjoner av variable stjerner siden siste møte. Novaen som blusset opp i Svanen i april oppfører seg merkelig. Den falt forskriftsmessig i lysstyrke fra maksimum på ca. 8 mag. utover sommeren, men stoppet så opp på ca. 12 mag. Utover høsten holdt den seg uforandret inntil den begynte å øke i lysstyrke igjen i september/oktober. Dette har fortsatt, og lysstyrken er nå ca. 10 mag. Dette er helt atypisk oppførsel for en nova. Det har hittil ikke lykkes Birger å finne ut hva slags merkelig objekt dette er.


Meddelelser

 • Møteprogram for januar og februar finnes på side 11 i Corona nr. 4/2006.
 • Birger informerte om stjerneskuddsvermen Geminidene som har maksimum på morgenkvisten 14. desember i år. Det bør bli bra aktivitet fra ca. kl. 20 den 13. desember til det lysner morgenen 14. desember. Det bør være en del Geminider å se også natt til 13. og senkvelden 15. desember siden Geminidene har et relativt bredt maksimum. Det er svært viktig å observere fra et sted med lite lysforurensning. Effekten av dårlige forhold og utstrålingspunktets høyde over horisonten ble vist på kurver.


Annet

 • Himmelkalenderen ble delt ut til de av møtedeltakerene som hadde bestilt den.
 • Corona nr. 4/2006 ble delt ut til alle.
 • Birger viste utvalgte bilder som er tatt siden forrige møte av Erlend Langsrud (Månen, Californiatåken og Nordamerikatåken), Bengt Erik Erlandsen (M42) og Birger Andresen (M24, M81, M82 og komet 2006/M4 SWAN). Det ble også vist bilder av Bessels stjerne tatt av Theodor Abrahamsen (Hamar) i 1984 og i 1995, og av Birger Andresen i november 2006. Posisjonene fra 1984 og 1995 var markert på Birgers bilde slik at det var lett å se stjernens store egenbevegelse i denne perioden på 22 år. Under bespisningen viste Bengt Erik Erlandsen en rekke flotte egenproduserte astrobilder.
 • Etter foredraget var det sosialt samvær med servering av kaffe og innkjøpte kaker.

 

Foredrag - "Meteoritter" av Terje Bjerkgård (TAF)

Om foredragsholderen
Terje har vært medlem av TAF siden 11. juli 1999. Han var nestleder/redaktør i perioden april 2001-april 2003 og har vært leder siden april 2003. Terje har holdt mange foredrag for TAF med høyst varierende temaer. Terje har doktorgrad innen geologi og jobber som geolog ved Norges Geologiske Undersøkelse i Trondheim. Han er spesielt interessert i meteoritter og ivrig observatør med deep sky objekter som hovedinteresse, spesielt galakser. Terje har sett samtlige Messier-objekter.

{Fagreferat kommer senere}

Høydepunkter fra diskusjonen

• {kommer senere}.

___________________________

Tom Reidar Henriksen (referat fra foredraget) & Birger Andresen (referat fra andre ting)

7. desember 2006