Referat fra medlemsmøte i TAF 16. mars 2006

Generelt
Det var 25 personer til stede. Terje Bjerkgård var møteleder.

Nye medlemmer/møtedeltakere.
Det var denne gang en person som ikke tidligere hadde vært på noe TAF-møte; danske Henrik Philipsen som nå studerer ved NTNU. Han er medlem av København astronomiske forening og fortalte ellers litt om seg selv. Han vurderer å melde seg inn i TAF.

Opplevelser siden siste møte.
Følgende ting ble nevnt :

  • Flere hadde sett måneformørkelsen for noen dager siden. Det var ikke noe spektakuleært syn siden Månen kun kom inn i halvskyggen fra Jorda, men artig 'lell.
  • Herman hadde sett bra nordlys, trolig søndag kveld.
  • Terje informerte om solformørkelsen 29. mars. Noen TAF'ere skal til Tyrkia for å se den totale fasen. Hos oss blir ca. 25% av Sola formørket på den meste.

Meddelelser.
Det var ingen meddelelser.

Annet.

  • Etter foredraget var det sosialt samvær med servering av kaffe og kaker. Herman Ranes hadde bakt kaker. Som vanlig var det høy standard på baksten fra Herman.
  • Det ble delt ut nytt Corona (Nr. 1/2006) samt innkalling til generealforsamling inkl. årsrapport og revidert resultatregnskap osv. + medlenskort til de fremmøtte.
  • Albin Kristiansen spurte på vegne av valgkomiteen om noen ønsket å stille som kandidater til styrevalget på generalforsamlingen. Ingen meldte seg.

Foredrag - Deep sky fotografering, Erlend Langsrud (TAF)
Erlend Langsrud har vært TAF-medlem siden 25/10-2001. Han har ingen profesjonell fagbakgrunn om astrofotografering og digital billedbehandling, men har tilegnet seg imponerende stor kunnskap om dette fagfeltet gjennom lesing, prøving og feiling.

Erlend presenterte først noen generelle teoretiske retningslinjer for Deep Sky astrofotgrafering. Det gikk bl.a. på gunstige eksponeringstider, ulike former for støy som genereres under eksponeringen, både internt i kameraet og som følge av lys himmelbakgrunn, signal/støyforhold (S/N) samt betraktninger og råd rundt linser, teleskop og annet utstyr som trengs. Erlend kan kontaktes for å få tilsendt kopi av powerpoint presentasjonen.

Dernest viste Erlend et praktisk eksempel på billedbehandling med utgangspunkt i bilder av Oriontåken (M42) tatt med 10" Schmidt-Cassegrain teleskopet til Albin Kristiansen. Bildene var tatt med henholdsvis 30sek, 1 minutt og 2 minutters eksponeringstid. Telekompressor var brukt. Det er vanskelig å referere fra slike praktiske demonstrasjoner, men noen hovedlinjer blir nevnt nedenfor.

Prosedyren går ut på å først laste ned bildene fra kameraet uten at kameraet har gjort noen som helst billedbehandling (Raw format og linear representasjon). Så legges alle bilder med samme eksponeringstid oppå hverandre. Eventuelle dårlige bilder forkastes. Dette gjør Erlend i K3CCDTools som kan kjøpes for ca. 200-300 kroner. Så korrigeres bildene med "Darkframe"; et bilde tatt med samme eksponeringstid men med linsedekselet montert på teleskopet. Dette bildet inneholder tilnærmet den støyen kameraet selv produserer. Det må tas "samtidig" som bildene ble tatt for at temperaturen skal være den samme. Internstøyen i kameraet er nemlig svært temperaturavhengig. Bildet korrigeres deretter også med "Flatframe" som er et bilde tatt mot et hvitt ark eller en annen hvit flate. Det korrigerer for feil i linsene til teleskopet. Typisk vil f.eks. ytterkantene i bildet være noe mørkere enn sentrum fordi man mister litt lys ytterst i linsene. Flatframe korrigerer for dette. Så ber man bare K3CCDTools legge samme alle bildene + Darkframe og Flatframe, og frem kommer et gjennomsnittsbilde med mye mindre støy enn hvert enkeltbilde. Resultatet lagres og prosedyren gjentas for bilder med andre eksponeringstider. Så legges disse bildene (i dette tilfelle tre resultatbilder med henholdsvis 30, 60 og 120 sekunder eksp.tid) oppå hverandre med passe gjennomsiktighet for hvert bilde (lag). Man kan f.eks. la bildet med kort eksponeringstid få litt større vekt enn de andre for å hente frem mer detaljer i de mest eksponerte områdene. Resultatet lagres, og man er ferdig i K3CCDTools.

Nå går man over til et billedbehandlingsprogram. Erlend bruker Adobe Photoshop, men man kan bruke en rekke andre programmer. Her gjelder det å justere kontrast og lysstyrke på en lur måte. Dette gjør Erlend via såkalte Levels. Det gjelder å benytte informasjonen om hvor mange pixler som har høy og lav lysstyrke, og så endre den såkalte gammafaktoren slik at mest mulig detaljer kommer frem i alle områder. Dette gjøres i hver fargekanal (R, G og B) etter tur. Til slutt ble bildet "skarpet opp" på en fornuftig måte med Unsharp Mask. Dette gjøres for å øke kontrasten i små detaljer slik at filamenter blir bedre synlige. Her gjelder det å ikke ta for hardt i slik at bildet blir unarturlig rikt på "harde" kontraster, og derved får et kunstig preg.

Til slutt ble bildet behandlet i gratisprogrammet "Neat Image" som også mange profesjonelle ("vanlige") fotografer bruker. Dette programmet analyserer et ensartet område, her et område nesten uten lys, for å finne bildets støykarakteristikk. Så trekkes dette støymønsteret fra på hele bildet. Resultatet blir bemerkelsesverdi bra. Og vips så var ca. 20 tildels temmelig støybefengte enkeltbilder "som ved trolldom" overført til et fantastisk flott bilde med samlet eksponeringstid på ca. 15 minutter. Bildet kan betraktes i Corona nr. 1/2006.

Høydepunkter fra diskusjonen etter foredraget
Diskusjonen ble denne gang tatt under foredraget. Det var svært mange spørsmål underveis, hvilket viste at dette var et meget interessant foredrag for mange av de fremmøtte. Referenten er imponert over stor kunnskap om dette temaet både hos foredragesholderen og flere TAF-medlemmer. Her har vi tydeligvis mange ressurspersoner i egne rekker.

___________________________
Birger Andresen, Referent
19. mars 2006