Referat fra medlemsmøte i TAF 3. september 2007

Generelt
Det var 22 personer til stede. Terje Bjerkgård var møteleder, og ønsket velkommen.


Nye medlemmer/møtedeltakere

Kjersti Øvrebø Foyn og Simen Engen Larsen var på sitt første TAF-møte. Kjersti er medlem i TAF, mens Simen ikke er det. De ble ønsket hjertelig velkommen.

Opplevelser siden siste møte

  • Det var lite å berette om observasjoner i Trøndelag siden det hadde vært sommer, men flere bemerket at det var svært liten aktivitet på Sola for tiden.
  • Eric Jensen fortalte om sin meget vellykkede observasjonstur til Østerrike. Det var meget gode fasiliteter, gode forhold og ikke spesielt dyrt å bo på hotellet som altså leier ut teleskoper. Rapport kommer i Corona nr. 3/07.

Meddelelser

  • Bjørn Willmann informerte om arbeidet som er gjort på observatoriet så langt i høst. Det er støpt fundamenter til ny platting og nye kikkertsøyler. Bjørn oppfordret videre alle som hadde tenkt å komme med sine teleskoper om å fortelle hva slags monteringer som det er nødvendig å lage overganger til. Foreløpig blir det laget tre forskjellige overganger.
  • Terje Bjerkgård oppfordret medlemmene til å stille opp på dugnad seinere når det skal males på observatoriebygningen og snekres platting.
  • Terje Bjerkgård informerte også om at det blir TAF-tur til Røros 5.-7. oktober for å besøke Røros Astronomiforening. Overnatting blir på Solskinnshytta ved Olavsgruva. Mer info kommer seinere.

Annet

  • Til slutt var det sosialt samvær med servering av kaffe og kaker bakt av Herman Ranes. De smakte som vanlig fortreffelig. Terje Bjerkgård tok hovedansvaret for "kjøkkentjenesten".

Informasjon og diskusjon om nytt hovedteleskop til observatoriet på Bratsberg (TAF)
Erlend Langsrud, leder for teleskopkomiteen, informerte først om hvilke teleskoper som var aktuelle ut fra spesifikasjonene og hva det ville koste. Etterpå gikk Birger Andresen gjennom forslaget til andelsordningen.

Erlend Langsrud:
Prisen på et nytt hovedteleskop ligger i området mellom 50-150 000 kroner. TAF har satt av 35 000 kroner, mens resten skal dekkes inn gjennom kjøp av andeler i teleskopet, søknader til fond og salg av T-skjorter.

Det er en forutsetning at det nye teleskopet er bedre enn Birgers Celestron C11 som nå står på observatoriet. Det nye teleskopet skal kunne brukes både visuelt og fotografisk og det skal ikke kreve vesentlige ombygginger av observatoriet. Videre må det være enkelt i bruk, slik at selv de som ikke kjenner stjernehimmelen så godt kan bruke det. I praksis innebærer dette GoTo funksjonalitet.

Det kanskje mest aktuelle er teleskop i Meade LX200R serien. Celestron er dyrere og har kun 11- og 14-tommers teleskoper. LX200R har åpningsforhold f/10, og har lengde kun 2 ganger diameteren på speilåpningen. Det markedsføres som Ritchey-Cretién, men er egentlig en aplanatisk (koma-fri) Schmidt-Cassegrain. Det vil si at det har forbedret skarphet i ytterkant av feltet. Det er moderne coating som gir 20 % bedre lysgjennongang (samme som 1 tomme ekstra åpning).

Når det gjelder mekanikk har teleskopet servomotorer i begge akser, nøyaktig tracking og PPEC (permanent periodic error correction). GoTo-databasen har mer enn 140 000 objekter og har en pekenøyaktighet på 1 bueminutt. Videre er det på teleskopet elektronisk mikrofokuser og 50 med mer søkerkikkert. Teleskopet kan for øvrig brukes helmanuelt.

Ytelser sammenlignet med C11

Teleskop

Lysåpning (C11 = 100%)

Grensemagnitude

Oppløsningsevne

Priser

C11

100%

14.7

0.41

-

12" LX200R

140%

15.1

 

49 500,-

14" LX200R

191%

15.4

 

65 000,-

16" LX200R

250%

15.7

0.28

138 000,-

Prisene er for bare teleskop med minimum utstyr. Vi må ha piggy-back feste til kamera og små teleskoper, 2-tommers diagonal, CCD kamera, okularer som til sammen koster minimum 10 000,- ekstra.

Styret går inn for at vi planlegger for en 14-tommer i hovedsak. Det var det ingen store diskusjoner om på møtet. Imidlertid var et forslag som kom fra salen at vi kanskje kunne gå for et mindre teleskop i observatoriet (12" i stedet for 14") og i tillegg bruke pengene på et stort Dobson-teleskop.

Det ble også diskutert om vi burde ha binoviewer og et eller flere førsteklasses okularer (Nagler eller lignende). Mye kan kjøpes etter hvert og når vi ser hvor mye penger som kommer inn.

Birger Andresen:
Det ble delt ut skisse til andelsordning som Birger gikk gjennom. Det ble litt diskusjon om noen av punktene, spesielt om "viktige beslutninger" om teleskopet og utstyr finansiert ved andeler, blant annet evt. salg av teleskopet og hvem som da hadde stemmerett. Det ble rimelig enighet om hvordan dette skulle gjøres og det er nå tatt inn i andelsordningen.

___________________________

Terje Bjerkgård, referent
3. september 2007