Referat fra medlemsmøte i TAF 17. februar 2009

 

Generelt

Det var 20 personer til stede. Det hadde sikkert vært mange flere dersom møtet ikke hadde vært holdt i vinderferieuka. Birger Andresen var møteleder. Albin Kristiansen  var ”kjøkkensjef”.

 

Nye medlemmer/møtedeltakere.

Følgende personer var på sitt første TAF-møte; Ivar Ness (nytt medlem), Ingri og Arne Rønnekleiv (mor og far til Erlend). Det var hyggelig gjensyn etter lengre pause for Knut Sverre Grøn.

 

Opplevelser siden siste møte.

Følgende ting ble nevnt:

 

Meddelelser.

 

Annet.

 

Foredrag – Fjernstyrt astrofoto via internett.

Dette var vinneren av konkurransen om ønskereprisen blant foredragene som er holdt i TAF sine første ti år. Gratulerer til Erlend Rønnekleiv med beste foredrag.

 

Om foredragsholderen
Erlend Rønnekleiv har vært medlem av TAF siden 1/1-2005. Hans største interessefelt innen astronomi er fotografering av himmelobjekter. Erlend har vært varamedlem i TAF-styret siden april 2007, og vært medlem av teknisk gruppe som har anbefalt hvilket utstyr som TAF burde kjøpe for pengene som ble samlet inn i Teleskopaksjonen.

 

Temaer som ble gjennomgått

 

Det var ivrig diskusjon både under foredraget og etterpå.

 

Plansjene fra foredraget (ca. 15 MB) kan lastes ned via

 

    http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/referat/2009/fd09feb.ppt

 

___________________________

Birger Andresen, Referent

18. februar 2009.