Referat fra medlemsmøte i TAF 26. mai 2009

 

Generelt

Det var 20 personer til stede. Som vanlig i mai var det altså noe dårligere oppmøte enn normalt ellers i året. Birger Andresen var møteleder. Albin Kristiansen og Tom Reidar Henriksen  var ”kjøkkensjefer”.

 

Nye medlemmer/møtedeltakere.

Det var ingen nye møtedeltakere på dette møtet bortsett fra foredragsholderen.

 

Opplevelser siden siste møte.

Følgende ting ble nevnt:

 

Meddelelser

 

Annet.

 

Observasjoner av solens magnetiske strukturer

Av Øystein Langangen, UiO

 

Om foredragsholderen
Øystein Langangen tok doktorgrad på "Spectral analysis of magnetic fine structure in the lower solar atmosphere" ved Universitet i Oslo i juni 2008. Han har i perioder observert ved det svenske solobservatoriet på La Palma, verdens beste solteleskop. Han er nå ansatt ved Biologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, hvor han forsker på fisk. Det er bemerkelsesverdig hvor like metodene for forskning på sola og fisk er.

 

Hovedpunter fra foredraget

 

Det var ivrig diskusjon både under foredraget og etterpå. Så ble det kaffe/brus og kaker som vanlig.

___________________________

Birger Andresen, Referent

26. mai 2009.