Referat fra medlemsmøte i TAF 18. mars 2009

 

Generelt

Det var 33 personer til stede. Birger Andresen var møteleder. Albin Kristiansen og Tom Reidar Henriksen  var ”kjøkkensjefer”.

 

Nye medlemmer/møtedeltakere.

Følgende personer var på sitt første TAF-møte; Håvard Bringsli (nytt medlem) og Irina Johansson (gjest). Det var hyggelig gjensyn etter lengre pause for Olav Kvåle, Tore Johnsen, Sveinung Gjerde, Tommy Øverland og Yngve Hopstad (gjest).

 

Opplevelser siden siste møte.

Følgende ting ble nevnt:

 

Meddelelser.

 

Annet.

 

Foredrag – Er naturkonstandene konstante?

Av Professor Jan Myrheim (TAF og NTNU)

 

Om foredragsholderen
Jan Myrheim er professor ved seksjon for teoretisk fysikk ved Norges Teknisk-Naturviten­skape­lige Universitet i Trondheim. Han underviser bl.a. i astronomi. Han har vært medlem av TAF siden mai 2003. Han har tidligere holdt seks foredrag for TAF; ”Astrofysikkens gullalder – Del 2" (januar 2008), ”Astrofysikkens gullalder – Del 1" (desember 2007), "Gravitasjonslinser" (januar 2007), "Gravitasjon" (februar 2006), "Nøytronstjerner – eksotiske reisemål i universet" (september 2004) og "Hvite dverger og nøytronstjerner" (januar 2004).

 

Plansjene fra foredraget (ca. 5 MB) kan lastes ned via

 

    http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/referat/2009/fd09mar.pdf

 

 

Det var ivrig diskusjon både under foredraget og etterpå.

 

___________________________

Birger Andresen, Referent

18. mars 2009.