Referat fra medlemsmøte i TAF 3. november 2009

 

Generelt

Møtet ble holdt i Autronicahallen på Lade. Det var 34 personer til stede. Terje Bjerkgård var møteleder. Tom Reidar Henriksen var ”kjøkkensjef”.

 

Dagens ivrigste var Roger Hopmark som hadde tatt turen helt fra Kristitansund.

 

Nye medlemmer/møtedeltakere.

Følgende personer var på sitt første TAF-møte; Eli Flaa og Sverre Møller (medlemmer). De ble ønsket hjertelig velkommen. Det var gledelig gjensyn med flere medlemmer som ikke har vært på møter på en stund.

 

Opplevelser siden siste møte.

Følgende ting ble nevnt:

 

Meddelelser.

 

Annet.

 

Etter foredraget var det sosialt samvær over kaffe/brus og kaker.

 

 

Foredrag – En reise blant stjerner og planeter (av Birger Andresen, TAF).

 

Om foredragsholderen
Birger Andresen er leder i TAF, og har vært medlem siden starten i desember 1998. Han har holdt en rekke foredrag for TAF, og er ivrig observatør av variable stjerner. Han har vært aktiv hobbyastronom siden ca. 1970, og var på åttitallet leder for Meteorgruppen i Norsk Astronomisk Selskap. Birger er ivrig astro-fotograf.

 

Foredraget bestod i en gjennomgang av en rekke spennende temaer og objekter fra vårt nabolag i solsystemet og helt ut til universets ytterste grenser. Det ble vist flotte bilder tatt av TAF med telelinser, web-kamera, digitale speilreflekskamera på alt fra små refraktorer til 14-tommeren og SBIG kameraet. Det ble også vist flotte bilder fra NASA. Utstyr for observasjon ble kort nevnt.

 

Temaer som ble gjennomgått

 

 

Det var ivrig diskusjon under og etter foredraget.

 

Plansjene fra foredraget (drøyt 7 MB) kan lastes ned via

 

    http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/referat/2009/fd09nov.pdf

 

___________________________

Birger Andresen, Referent

4. november 2009.