Referat fra medlemsmøte i TAF 3. september 2009

 

Generelt

Det var 22 personer til stede. Birger Andresen var møteleder. Albin Kristiansen og Tom Reidar Henriksen var ”kjøkkensjefer”.

 

Nye medlemmer/møtedeltakere.

Følgende personer var på sitt første TAF-møte; Jørn Dahl-Stamnes (nytt medlem) og Lillian Aspås. De ble ønsket hjertelig velkommen.

 

Opplevelser siden siste møte.

Følgende ting ble nevnt:

 

Meddelelser.

 

Annet.

 

Foredrag – Utfordrende Deep Sky observasjon (av Eric Jensen, TAF).

Foredraget er generalprøve på tilsvarende foredrag som Eric skal holde på den nasjonale astronomikongressen i Stavanger i oktober.

 

Om foredragsholderen
Eric Jensen har vært medlem av TAF siden 1999, dog med en pause på noen år da han bodde i Stavanger. Han er også medlem av Stavanger Astronomiske Foerning. Hans største interessefelt innen astronomi er deep sky observasjon med store teleskop. Han eier en 15 Dobsonmontert Newton-reflektor som han nå skal selge (se ovenfor) og har nylig kjøpt en 22 tommer av samme type (se Corona nr. 3/2009).

 

Temaer som ble gjennomgått

 

Det var ivrig diskusjon både under foredraget og etterpå.

 

Plansjene fra foredraget (11 MB) kan lastes ned via

 

    http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/referat/2009/fd09sep.pdf

 

___________________________

Birger Andresen, Referent

7. september 2009.