Referat fra medlemsmøte i TAF 3. mars 2011

Generelt
Møtet ble holdt i Autronicahallen. Det var 36 personer til stede. Birger Andresen var møteleder. Tom Reidar Henriksen og Stein Ommund Wasbø var "kjøkkensjefer".

Nye medlemmer/møtedeltakere
Følgende personer var på sitt første TAF-møte; Einar Ellingsen og Ronny Petter Pettersen (nye medlemmer). De ble ønsket hjertelig velkommen.

Opplevelser siden siste møte.

Følgende ting ble nevnt:

Meddelelser.

Annet.

Foredrag – Astrofotografering med CCD-kamera (av Arne Danielsen, Norsk Astronomisk Selskap).

Om foredragsholderen
Arne Danielsen er Norges beste astrofotograf . Han lager bilder av verdensklasse med sin 180mm f/2.8 Takahashi astrograf på Paramount ME montering fra Vestby litt sør for Oslo. Arne er oppvokst på Stavsjø – et lite tettsted som ligger på Neshalvøya midt i Mjøsa. Interessen for astronomi startet i 4 kl. på barneskolen.

Han har siden holdt på med hobbyen i ca. 30 år. Rektor Theodor Abrahamsen ved Hamar Katedralskole var Arnes mentor. Det var også gjennom Abrahamsen at Arne ble kjent med TAF-leder Birger Andresen. Arne har studert informatikk ved Østfold Distriktshøyskole nå Høyskolesenteret i Østfold. Arne har jobbet med programvareutvikling siden 1993

Sammendrag
Med ekstreme brennvidder (fra vidvinkel til flere meters brennvidde) og lange eksponeringer må astrofotografering nesten kunne betegnes som en ekstremsport. Gode resultater krever nøye planlegging, masse øvelse og fokus på detaljer. I dette foredraget beskrives noen av de utfordringer man møter ved denne type fotografering og hvilke håndgrep man kan gjøre for å oppnå et bedre resultat. Foredraget tar for seg fotografering med CCD-kamera, men det meste vil også være relevant for astrofotografering med andre typer kamera.

Temaer som ble gjennomgått

Arne viste til slutt en del imponerende bilder, hvorav mange hadde total eksponeringstid på over ti timer. Det ble blant annet vist eksempel på hvordan detaljene i et bilde av gasståken IC 63 like ved gamma Cassiopeiae ble bedre når det ble satt sammen av henholdsvis 1, 3, 6, 12, 24 og 46 eksponeringer hver på 20 minutter.

Det var ivrig diskusjon under og etter foredraget.

Plansjene fra foredraget (knapt 9 MB) kan lastes ned som PowerPoint presentasjon på   

http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/referat/2011/fd11mar.pptx

eller som pdf-fil på

http://www.taf-astro.no/aktivitet/moter/referat/2011/fd11mar.pdf

Neste dag, fredag 4. mars, ble det holdt WorkShop med Arne om astrofotografering for spesielt interesserte TAF-medlemmer. Tolv personer deltok fra kl. 1715 til ca. 2300.

Det rettes en stor takk til Arne som tok seg tid til å løfte astrofoto-nivået i TAF atskillige hakk gjennom et besøk som varte fra torsdag ettermiddag til lørdag formiddag. En stor takk også til Jørn Dahl Stamnes for utmerket innlosjering av Arne disse dagene.

___________________________

Birger Andresen, Referent
12. mars 2011.