Foredrag, undervisning og stjernekvelder

Trondheim Astronomiske Forening består av personer med astronomi som hobby. Vi er altså ikke fag-astronomer. Vi har allikevel kompetanse, utstyr og vilje til å holde populærvitenskaplige foredrag, samt å arrangere stjernekvelder for skoleklasser og andre - forutsatt at fritiden vår strekker til. Ved spesielle anledninger stiller vi også opp på f.eks. Torget i Trondheim for å la "mannen i gata" få lov til å se i våre teleskop.
 

Foredrag

Interne foredrag :
Trondheim Astronomiske Forening holder en rekke foredrag på sine medlemsmøter. Disse er normalt forbeholdt våre medlemmer.

Eksterne foredrag :
Trondheim Astronomiske Forening har kompetanse og vilje til å holde populærvitenskaplige foredrag om de ikke altfor kompliserte emnene innen astronomi. Vi er fleksible på tema, og et foredrag varer vanligvis 45 - 60 minutter. Foreningen har såpass få medlemmer som er villige til å holde eksterne foredrag at vi tidvis må si nei til forespørsler. 

Priser : 

1. Foredrag for frivillige org, skoleklasser o.l. av varighet inntil 60 minutter koster kr. 400,-.

2. Foredrag for frivillige org, skoleklasser o.l. av varighet over 60 minutter koster kr. 600,-. 

3. Foredrag for bedrifter, organiserte kurs, o.l. avtales individuelt. Pris kan variere med varighet på foredrag, behov for forberedelse, antall deltagere, m.m
.

Ta kontakt med foreningens leder for å avtale et foredrag.

Stjernekvelder for skoleklasser, grupper og ikke-medlemmer

Trondheim Astronomiske Forening tilbyr stjernekvelder for skoleklasser, grupper og andre ikke-medlemmer i den grad vi har kapasitet. Disse gjennomføres normalt ved vårt observatorium i Bratsberg, men vi har av og til også arrangert slike stjernekvelder andre steder. Av hensyn til værforholdene setter vi da normalt av to eller tre dager, og gjennomfører stjernekvelden den første av disse dagene som har bra nok vær. Vi setter normalt av 1 1/2 - 2 timer. Vi kan ta i mot grupper på inntil ca. 30 (40) personer samtidig forutsatt at vi den aktuelle kvelden er i stand til å stille med minst to (tre) større teleskop og operatører i tillegg til det fast monterte 35 cm teleskopet.

I perioder kan været gjøre det vanskelig å få gjennomført stjernekvelder. Siden vi setter av flere alternative kvelder for hver gruppe, kan vi ikke avtale for mange slike eksterne kvelder i løpet av en observasjonssesong. 

Priser :   

Pris for stjernekvelder a 2 timer for eksterne grupper blir som følger:

2.1.   Prisen for stjernekveld er kr. 25,- pr. deltaker, men med minstepris på kr. 350,-

2.2.   Hvis antall deltakere er større enn det vi kan håndtere uten lange køer og parkeringsproblemer, så splittes gruppen opp i to forholdsvis like store puljer som hver får observere i 1.5 timer samme kveld. Av hensyn til parkeringskapasitet og oversiktlighet legges det inn 15 minutter mellom slutt for pulje 1 og start for pulje 2. Vi kan kun unntaksvis ta flere enn en gruppe (to puljer) pr. kveld.

2.3.   Grupper/puljer som skal observere på forskjellige dager regnes som separate grupper hver dag. Eksempel: to grupper a 10 personer fra samme "kunde" på to ulike dager koster 2 x minstepris = 2x350 = kr. 700,-

2.4.   Vi bemanner observatoriet og deler opp i grupper etter antall påmeldte ved bestilling av observasjonskvelden. Det betales derfor normalt for dette antallet. Dersom det kommer flere enn antall påmeldte, så betales det for antall oppmøtte. Ulempen ved å underestimere antall påmeldte er at man kan få lange køer på grunn av at vi da kan stille opp med for få teleskop.

2.5.   Honoraret frafalles dersom stjernekvelden blir avlyst grunnet værforholdene.

Ta kontakt med foreningens leder for å avtale en stjernekveld.

Offentlige arrangement

Trondheim Astronomiske Forening stiller av og til opp med teleskop og personell f.eks. på Torget i Trondheim slik at folk som ikke er medlemmer i foreningen skal få se i våre teleskop. Normalt gjøres dette ved større astronomiske begivenheter av allmen interesse. Vi har f.eks. gjort det ved sol- og måneformørkelser, samt under Venus-passasjen 8. juni 2004. Vi stiller da opp gratis.

Slike arrangementer annonseres vanligvis i lokale aviser og lokale radiostasjoner, samt på våre internettsider. 

Undervisning og opplysningsvirksomhet

Trondheim Astronomiske Forening underviser sine medlemmer i praktisk observasjon av astronomiske objekter. Dette gjøres på våre interne observasjonskvelder. Vi gir også gode råd i forbindelse med kjøp av teleskop. Vi svarer også på spørsmål om astronomi fra privatpersoner og media etter beste evne. Disse tjenestene er gratis.

___________________________

Sist oppdatert : 19. juni 2009.