Utlån til medlemmer

Trondheim Astronomiske Forening låner ut blant annet blader, bøker, videoer, kikkerter etc. til medlemmer. Utlån er gratis og administreres av materialforvalteren, se kontaktinfo her. Utleieperioden avtales i hvert enkelt tilfelle (avhenger av pågang). Nedenfor er lister over utstyr som lånes ut til medlemmer.

Teleskop, optisk utstyr, kamera

Ta kontakt med TAFs materialforvalter for lån av utstyr nevnt ovenfor.

Blader og tidsskrifter

Vi pleier å ta med de siste numrene av tidsskriftene på medlemsmøtene, slik at medlemmer kan se gjennom bladene der, og om ønskelig låne dem med seg hjem. Man kan også ta kontakt med materialforvalteren for å avtale lån.

Bøker og stjernekart

Ta kontakt med TAFs materialforvalter for lån av bøker nevnt ovenfor.

CDer og DVDer

Vi har mange flere CDer og DVDer til utlån enn de som er listet opp her. Vi pleier å ta med et utvalg på medlemsmøtene, slik at medlemmer kan låne dem med seg hjem. Man kan også ta kontakt med materialforvalteren for å avtale lån.