Astronomisk artikkelsamling

(Under arbeid, BA, 15.08.2001)

Av Birger Andresen

De som vi bidra med artikler kontakter nestleder@taf-astro.no

Listen er alfabetisk innenfor hver hovedgruppe.

Grunnleggende astronomi

 • Avstander i verdensrommet
 • Avstandsmåling
 • Avstandsenheter
 • Dopplereffekt
 • Ekstinksjon
 • Elektromagnetisk stråling (radiobølger, infrarødt-, synlig og ultrafiolett lys, gammastråling)
 • Grensemagnitude for øyet og ulike kikkerter
 • Himmelkoordinater
 • Infrarød astronomi
 • Jordas årstider
 • Kosmologi
 • Krefter i solsystemet
 • Lysstyrkeskalaer
 • Optikk for hobbyastronomer
 • Posisjon på jorda og hvordan denne påvirker utsynet til himmelen
 • Radioastronomi
 • Røntgenastronomi
 • Seeing
 • Spektrum
 • Stjerners lysstyrke
 • Stjerners energiomsetning
 • Stjernehimmelen til ulike årstider
 • Tid og tidssoner

 

Objekter og observasjon av disse

 • Asteroider
 • Dobbeltstjerner
 • Galakser/Galaksehoper/Kvasarer
 • Gammaglimt/Hypernovaer
 • Kometer
 • Melkeveien
 • Meteoroider, Meteorer, Meteoritter
 • Novaer
 • Planetene og deres Måner
 • Solen
 • Stjerner
  • Stjerner generelt
   • Herzsprung-Russel diagramStjerners fødsel, liv og død
   • Kjernereaksjoner og oppbygging av grunnstoffer i stjerner
   • Spektralklasser
   • Stjerners fødsel, liv og død
  • R Coronae Borealis stjerner (RCB-stjerner)
  • Dvergstjerner
  • Lyssterke Blå Variabler (LVB)
  • Nøytronstjerner / Pulsarer
  • Planetariske tåker
  • Svarte hull
 • Stjernehoper
  • Kulehoper
  • Åpne stjernehoper
 • Støv og gass i Universet
  • Interstellart- og intergalaktisk støv
  • Lysende gasståker
   • Emisjonståker
   • Refleksjonståker
  • Mørke gasståker
 • Supernovaer
 • Variable stjerner
 • Annet
  • Infrarøde objekter
  • Radiokilder
  • Røntgenkilder
  • Enkeltobjekter for hobbyastronomen
   • Messier objekter
   • NGC objekter
   • Stjerner
 •  

 

Fenomener og observasjon av disse

 • Analemma
 • Atmosfæriske fenomener
 • Gravitasjonslinser
 • Mørk materie
 • Måneformørkelser
 • Okkultasjoner
 • Samstillinger
 • Solformørkelser
 • Solvind og Romvær
 • Stjerners bevegelse
 • Støvskyer, urtåker, og dannelse av stjerner og planeter

 

Utstyr og hjelpemidler

 • Hjelpemidler
 • Litteratur
  • Bøker (liste over bøker med og uten bokanmeldelse)
  • Dataprogrammer
 • Lysforurensning
 • Monteringer
  • Frittstående monteringer
  • Fotostativ med/uten stjernefjøl (Barndoor-mount)
   • Mellomstore teleskoper
  • Faste monteringer
  • Ulike typer monteringer
   • Altazimuth montering
   • Dobson monteringe
   • Ekvarotialmontering
 • Observatorier
 • Teleskoper
  • Basiskunnskap om optikk og teleskoper
  • Teleskoptyper
   • Katadioptriske teleskoper
   • Linsekikkerter (refraktorer)
   • Prismekikkerter
   • Speilteleskoper (reflektorer)
  • Teleskoputstyr
  • Valg av teleskop
   • Gode råd
   • Testing av teleskoper
  • Testrapporter for spesifikke teleskop og utstyr
 • Annet

 

Diverse

 

Sist oppdatert : 28.09.07