Sort legeme (Black body) og sort stråling (Black body radiation)

Av Birger Andresen

Et sort legeme (Black body) er et objekt som absorberer og reemitterer all stråling som faller på det (ingen stråling reflekteres eller går gjennom legemet). Et sort legeme er ikke nødvendigvis sort av farge. Det er ingenting i veien for at et legeme absorberer all stråling som faller på det selv om det er flere tusen grader varmt før det når likevekt slik at all denne strålingen sendes ut igjen. Et sort legeme med så høy temperatur vil være intenst lysende.

Sort stråling er den strålingen som sendes ut av et sort legeme. Strålingens energifordeling over bølgelengder er en funksjon av temperaturen, og er gitt ved Plancks lov. Ved lave temperaturer er mesteparten av strålingen i den infrarøde delen av det elektromagnetiske spekteret. Når temperaturen øker til over 2000° C, begynner en vesentlig del av strålingen å komme inn i den visuelle delen av spekteret. Over 20 000° C faller mesteparten av strålingen i den ultrafiolette delen av spekteret. Se eksempler på Plancks lov for sorte legemer ved henholdsvis 3 000, 6 000, 12 000 og 24 000 Kelvin er vist på figuren nedenfor.