Andromeda (Andromeda)

Av Birger Andresen

Andromeda er ikke blant de mest iøynefallende stjernebildene, men det er mer enn nok å glede seg over for hobbyastronomene allikevel. Mest kjent er selvfølgelig nordhimmelens desidert klareste galakse; Andromeda-tåken. Men stjernebildet rommer også en flott planetarisk tåke, samt en av de flotteste dobbeltstjernene for små teleskoper og flere meget interessante variable stjerner. Dessuten er historien om Andromeda en av de mest spennende i Gresk mytologi.

Andromeda i Gresk Mytologi

wpe1.jpg (13777 bytes)I Gresk mytologi var, i følge Maj Samzelius’ bøker "Helter og monstre på himmelhvelvingen", Andromeda datter av Kong Kefeus og Dronning Kassiopeia av Etiopia. Kassiopeia var svært innbilsk, og hadde fornærmet Poseidon, havets Gud, på det groveste ved å påstå at hun var vakrere enn Poseidons døtre, de overmåte vakre havnymfene. Som straff satte Poseidon det fæle havuhyret Cetus til å terrorisere Etiopias kyster. Kong Kefeus ble fortalt av orakelet at Poseidon bare kunne blidgjøres dersom kongen ofret sitt eneste barn, Andromeda, til Cetus. Herjingene til Cetus var så forferdelige at Kefeus til slutt ikke så annen råd enn å gjøre det forferdelige som orakelet hadde fortalt ham om. Andromeda ble derfor lenket til en klippe ved kysten. Like etter kom Perseus flyvende forbi gjennom luften båret oppe av sine sandaler med vinger på. Han hadde nettopp klart det umulige, nemlig å kappe hodet av verdens styggeste skapning, Medusa. Hun hadde ormer til hår, og var så stygg at de som så hennes ansikt straks ble forvandlet til stein. Perseus hadde allikevel klart å hugge hodet av Medusa, og han hadde det nå med seg tilbake i en sekk som et trofe til sin ondskapsfulle konge som trodde han hadde sendt Perseus i den visse død med dette helt umulige oppdraget. Perseus så den vakre Andromeda og fikk høre den triste historien da han dro ned til henne. Han lovte å hjelpe kongefamilien i å bli kvitt Cetus hvis han fikk gifte seg med Andromeda dersom han lyktes. Kongen gikk motvillig med på dette, og han måtte samtidig love at ingen måtte se på når Perseus kjempet mot havuhyret. Kampen endte med at Perseus lurte Cetus til å se på Medusas hode når han løftet det ut av sekken. Havuhyret ble da forvandlet til en stor klippe som den dag i dag ligger utenfor kysten av Etiopia. Perseus fikk sin Andromeda og dro tilbake til sin konge som også ble forstenet fordi han nektet å tro at Perseus faktisk hadde klart å hente Medusas hode og derfor krevde å få se hva som var i sekken. Til minne om denne dramatiske historien ble Kefeus, Kassiopeia, Perseus, Andromeda, Cetus og Pegasus – den bevingede hesten som steg opp fra havet der blod fra Medusas hode traff havoverflaten like etter at Perseus hadde kappet hodet av henne – tildelt hvert sitt stjernebilde i samme området på himmelen. Medusas hode finner vi for øvrig også på himmelen representert ved den variable stjernen Algol – Djevlestjernen – i stjernebildet Perseus.

Hvordan finne Andromeda ?

Når du skal finne Andromeda er det greit å ta utgangspunkt i den noe skjeve W-figuren som utgjør det lett gjenkjennelige stjernebildet Kassiopeia (se Corona nr. 3/2000). Kartet viser at Andromeda ligger nesten rett under Kassiopeia, oppe til venstre for den store firkanten som gjerne kalles Pegasus-firkanten. Legg merke til at stjernen i øvre venstre hjørne av denne firkanten faktisk tilhører Andromeda, og ikke Pegasus som mange tror. Dette er årsaken til at deler av Pegasus-firkanten er stiplet på figuren. Perseus er også et lett gjenkjennelig stjernebilde i dette området.

Detaljkartet nedenfor, som inneholder stjerner ned til lysstyrke 7.5 mag. (dvs. noe svakere enn hva du kan se uten kikkert ved perfekte forhold langt unna sjenerende lys), viser hvor du finner de fleste stjernene og objektene som er omtalt i denne artikkelen.

 

Klare stjerner

Den blåhvite Alpheratz (a And, 2.07 mag.) - som av noen også kalles Sirrah, den røde Mirach (b And, 2.07 mag.) og den gulorange og blågrønne dobbeltstjernen Almach (g And, 2.26 & 4.84 mag.) er de sterkeste stjernene i Andromeda. I tillegg inneholder stjernebildet 13 andre stjerner sterkere enn 4.5 mag. Totalt 30 stjerner er klarere enn 5.0 mag., hvilket er omtrent grensen for hvor svake stjerner man kan se med godt syn uten kikkert under svært gode atmosfæreforhold fra lite lysforurensede områder inne i byer.

Dobbeltstjerner

Almach (g And) er en av de vakreste dobbeltstjernene som kan ses i relativt små kikkerter. Den sterkeste komponenten er guloransje med lysstyrke 2.26 mag., mens den svakere komponenten er blågrønn med lysstyrke 4.84 mag. Fargekontrasten er meget vakker, spesielt dersom man stiller kikkerten litt ut av fokus. De to har en avstand på ca. 10 buesekunder ("). Optimal forstørrelse er ca. 75X. Systemet har også to andre komponenter slik at det totalt består av fire stjerner. Den sterkeste av disse to står så tett ved den blågrønne komponenten at den er vanskelig å skille annet enn i svært store teleskop selv om dens lysstyrke er så stor som 6.3 mag., mens den andre ikke er synlig selv i de største teleskopene. Den avsløres som dobbel kun ved spektroskopisk analyse av lyset fra stjernene.

56 Andromedae (R.A. 01h 56.2m og Dekl. +37° 15’ i 2000 koordinater) med lysstyrker 5.7 og 5.9 mag. og avstand 199.5" er et vakkert par for prismekikkerter.

Variable stjerner

TAF hjelper deg med sammenligningsstjerner og informasjon om hvordan du observerer variable stjerner dersom du ønsker det.

R Andromedae (5.8-14.9 mag., gjennomsnittlig periode=409.33 døgn) er en langperiodisk stjerne av Mira-typen. På sitt sterkeste er den på grensen til å kunne ses uten kikkert, mens den på sitt svakeste krever minst et godt 8 tommers (ca. 20cm) teleskop. Sammen med oversiktskartet foran burde du kunne finne R And ved hjelp av kartene til høyre. Det store kartet viser stjerner ned til 11.5 mag, mens det lille utsnittet nede til høyre viser stjerner ned til 13.0 mag.

Mira-stjerner gjentar ikke variasjonen i lysstyrke eksakt i hver periode. Antall dager mellom hvert maksimum kan variere med en uke eller to, og lysstyrken ved maksimum kan godt være en til to mag. forskjellig fra gang til gang. Det samme gjelder også for minimum. Forskjellen mellom ekstreme maksimum og ekstreme minimum er hele 9.1 mag. Stjernen er altså 2.5129.1 = 4365 ganger mer lyssterk ved ekstreme maksimum enn ved ekstreme minimum. I virkeligheten sender den merkelig nok ut bare 4-6 ganger så mye energi ved maksimum som ved minimum. Forklaringen på at den allikevel ser over 4000 ganger sterkere ut ved maksimum er at temperaturen på stjernens overflate da er noen hundre grader høyere enn ved minimum. Slike røde superkjemper har nemlig så lav overflatetemperatur (typisk 2500-3000° C) at veldig mye av lyset sendes ut som varmestråling i stedet for synlig lys. Derfor utgjør en forskjell på noen hundre grader veldig mye i lysstyrke når vi ser på stjernen med øynene våre.

Visuell lysstyrke for R Andromedae fra American Association of Variable Star Observers (AAVSO) fra Juliansk dag 2451900 (21. des. 2000) til 2452603 (24. nov. 2002).

Overflatetemperaturen varierer fordi stjernen pulserer - den vekselsvis utvider seg og trekker seg sammen - fordi stjernen er i ferd med å gå tom for hydrogen og derfor må gå over til å brenne helium. Prosessen med å få i gang helium-forbrenningen gjør at stjernens indre i en periode blir ustabil. Den starter da å pulsere med en periode på mellom 60 dager og noen år. Vi kjenner tusenvis av slike Mira-stjerner, og flere titall av dem er innen rekkevidde av prismekikkerter og små teleskoper når de er på sitt sterkeste. De mest kjente er omikron Ceti (o Cet, Mira) i Hvalfisken (Cetus), chi Cygni (c Cyg) i Svanen (Cygnus) og U Orionis (U Ori) i Orion. Mira er lett synlig uten kikkert nær maksimum da den kan lyse like sterkt som Polstjernen (2.0 mag.) eller marginalt svakere enn de sterkeste stjernene i Karlsvogna, mens Chi Cygni kan være synlig uten kikkert fra et helt mørkt sted uten lysforurensning nær maksimum. U Ori og c Cyg er spesielt omtalt henholdsvis i Corona nr. 2/1999 og 2/2001.

RX Andromedae (10.3-14.0 mag., gjennomsnittlig periode=14 døgn) er en Z Camelopardalis type dvergnova. Dette er svært tette dobbeltstjerner hvor den ene stjernen stadig vekk mottar masse fra nabostjernen. Området rundt mottakerstjernen fylles opp av gass helt til området blir ustabilt. Gassen begynner da å lyse intenst. Samtidig faller mye av massen ned på overflaten til mottakerstjernen. Så må området fylles opp igjen før det neste utbruddet. Tiden mellom utbruddene og styrken til utbruddene kan variere en god del for en og samme stjerne. Ulike Z Cam stjerner har gjennomsnittlige perioder på mellom 10 og 40 dager, og varierer typisk med 2 til 5 magnituder. Z Cam type stjerner er nært beslektet med en annen type dvergnovaer; SS Cygni typen. Forskjellen består i at Z Cam stjerner ikke alltid faller tilbake til sin minimale lysstyrke mellom hvert utbrudd, men av og til stopper opp en stund et sted mellom minimum og maksimum. Dvergnovaer er svært spennende å observere siden man aldri vet når neste utbrudd kommer, og hvor kraftig og langvarig det blir. RX Andromedae er en av de ikke altfor mange av disse stjernene som er innen rekkevidde av relativt små teleskoper. Den kan følges også i minimum med 11 tommeren oppe på TAF-observatoriet. Perioden på 14 dager er så kort at den stadig vekk jager opp og ned på lysstyrkeskalen.

Z Andromedae (8.0-12.4 mag., Irregulær periode) er en novaliknende stjerne av Z Andromedae typen. Disse viser langsomme variasjoner, avbrutt av relativt korte novalignende utbrudd. Z And har vanligvis en lysstyrke på 11.0-11.5 mag. Utbruddene er gjerne fra 2 til 3 mag. Spektralanalyse (se artikkelen om Planetariske tåker et annet sted i dette Corona) av lyset viser at stjernen da kaster av seg litt av sine ytre deler, trolig pga. kjerneeksplosjoner i de ytre delene av stjernen. Utbruddene til Z And er gjerne etterfulgt av en rekke mindre fluktuasjoner på 0.5-1.5 mag. med gjennomsnittsperiode på ca. 695 døgn. Denne perioden har trolig sammenheng med banebevegelsene til de to stjernene som kretser rundt hverandre og som utveksler masse. Etter utbruddet i 1914 falt f.eks. stjernen noenlunde til ro på ca. 11.2-11.4 mag. igjen først i 1931. Z And hadde ett utbrudd i slutten av oktober 2002 da den noen dager var oppe i over 9.5 mag. Den falt da raskt til ca. 10.1-10.2 mag. hvor den har holdt seg til slutten av november da dette blir skrevet. Dette er igjen etterdønningene etter tidligere utbrudd siden den var oppe i ca. 8.5 mag. for ca. 700 dager siden. Det blir veldig spennende å se hvordan den kommer til å oppføre seg i årene som kommer.

AR Andromedae (11.0-17.0 mag, gjennomsnittlig periode = 25d) er en dvergnova av SS Cygni typen som er synlig med moderat store teleskoper kun når den er i maksimum. Mekanismen er den samme som beskrevet ovenfor for RX Andromedae, men den faller alltid tilbake til minimum mellom utbruddene siden den er av SS Cygni typen.

Hoper, tåker og galakser

M31 – Andromeda-galaksen (3.1 mag., utstrekning 178’x40’ = 6 x 1.3 månediametre) er drøyt 2 millioner lysår unna oss. Den har en diameter på ca. 140000 lysår, altså en halv gang større enn vår egen galakse, Melkeveien. Det er anslått at Andromedagalaksen inneholder minst 300 milliarder stjerner. Den er største medlem i samme galaksehop som Melkeveien (se Corona nr. 1/2002). Bildet viser M31, M32 (over til venstre) og M110 (under). Nord er opp og vest til venstre på dette bildet.

Andromedagalaksen er den desidert sterkeste galaksen på den nordlige himmelen. Den er lett synlig uten kikkert, og er meget vakker i en 7x50 eller større prismekikkert fra et helt mørkt sted. I et lite teleskop ses den som en avlang tåkeflekk med en mer lyssterk kjerne. Få eller ingen detaljer er synlige med et lite instrument. I en god åtte tommers reflektor kan man ved gode forhold se et sort støvbånd i nordvest og den lyssterke stjerne- og gasskyen nær den sørlige enden. Resten forblir en diffus og ganske konturløs tåkeflekk. Faktisk er mange andre galakser flottere i mellomstore og store teleskoper. Uansett er det viktig med liten forstørrelse fordi man ellers ser bare den tetteste delen av kjernen.

M32 (NGC 221) er en av de to store satellittgalaksene til Andromedatåken. Med en samlet lysstyrke på 8.1 mag. er den synlig som en liten tåkedott i en prismekikkert. Den ligger like sør for kjernen i Andromedatåken. Overflatelysstyrken er i følge SkyMap Pro 6 på 10.6 mag./kvadratbueminutt. Den dekker et området på 8x6 bueminutter.

M110 (NGC 205) er den andre av de to store satellittgalaksene til Andromedatåken. Med en samlet lysstyrke på 8.5. mag. er den lett å se selv i små kikkerter med åpning 8-9 cm og oppover. Den ligger litt nordvest for kjernen i Andromedatåken. Overflatelysstyrken er i følge SkyMap Pro 6 på 13.8 mag/kvadratbueminutt. Den dekker et området på 10x17 bueminutter.

NGC 404 er en liten galakse med lysstyrke 10.3 mag. og overflatelysstyrke 11.3 mag/kvadratbueminutt. Den dekker et område på 4x4 bueminutter. Denne galaksen er svært lett å finne fordi den ligger bare 6-7 bueminutter nordvest for b Andromedae.

NGC 891 er en av himmelens flotteste spiralgalakser som vi ser rett fra siden. Den har en lysstyrke på 9.9 mag., og en overflatelysstyrke 14.0 mag/kvadratbueminutt. Den dekker et område på 14x3 bueminutter. Den er et ganske vanskelig objekt siden overflatelysstyrken er så lav, men på en god natt kan den ses i et 5-6 tommers teleskop. Bildet til høyre viser mørke gasskyer gjennom hele galaksens plan.

NGC 752 er en flott åpen stjernehop med 16 stjerner sterkere enn 10.0 mag. Den egner seg meget godt for en god prismekikkert siden stjernene er fordelt over et område på hele 50 bueminutter (fullmånen dekker et område på ca. 30 bueminutter = 1/2 grad). Derfor er det en fordel med liten forstørrelse.

NGC 7662 (den blå snøballtåken) er en planetarisk tåke med lysstyrke 8.6 mag. Den dekker et område på 17x14 buesekunder, og er lett å finne nær flere sterke stjerner med lambda (l ) And i spissen. Den vises som et stjernelignende objekt i små teleskoper, men forvandles til en mykt glødende "ball" i et 6 tommers teleskop med 50 gangers forstørrelse. I et 10 tommers teleskop ser man at de sentrale delene av tåken er mørkere enn de ytre delene. Den kalles den blå snøballtåken fordi den ligner på en slik. Planetariske tåker er døende stjerner som i sin dødskamp har kastet sine ytre deler relativt langsomt utover i verdensrommet. Gassen lyser fordi den svært varme stjernene i sentum av tåken sender store mengder svært energirik stråling i den ultrafiolette delen av energispekteret gjennom gassen. Gassen plukker opp denne energien, og sender mye av den ut igjen i den synlige delen av spekteret. Nok lys sendes i retning Jorda til at vi ser gassen gløde herfra. Mer om dette i en egen artikkel på side 20-23 i dette nummeret av Corona.

______________________________