Hjertetåken og Sjeltåken (IC1805 og IC1848)

Dette er det første ordentlige bildet fra fotoobservatoriet til Birger Andresen og Erlend Rønnekleiv. Observatoriet er tilknyttet Trondheim Astronomiske Forenings visuelle observatorium i Bratsberg rett utenfor Trondheim. En grundigere beskrivelse av objektene og særlig fototeknikken og prosesseringen er gjengitt i bladet Astronomi, nr. 1/2015.


Klikk på bildet for å se full størrelse!
Hjertetåken til venstre og Sjeltåken til høyre fotografert fra Bratsberg utenfor Trondheim, 18. oktober 2014.
Totalt 2 1/2 time med eksponering. Tåkestrukturene er fotografert med smalbåndsfiltre, slik at rødt, grønt og blått
representerer hhv. svovel, hydrogen og oksygen. Stjernene er fotografert med vanlige fargefiltre og lagt over tåkebildet.
Foto: Erlend Rønnekleiv med hjelp fra Erlend Langsrud, Jørgen G. Bosoni, Herman Ranes og Birger Andresen.

Smalbåndsbilder etter at stjerner er retusjert bort:

Klikk på bildene for å se full størrelse.
Bildene merket Sii, Hα og Oiii viser lys som sendes ut av henholdsvis svovel, hydrogen og oksygen. Disse bildene er gjengitt som henholdsvis rødt, grønt og blått i det ferdigprosesserte bildet på toppen av siden.

Vanlig fargebilde:

Klikk på bildene for å se full størrelse.
Sirklene i det høyre bildet indikerer åpne hoper(gult) galakser (rødt) og tåke-objektet IC 1795 (grønt).

Undertrykking av stjernene med smalbåndsfilter og retusjering:

Klikk på bildet for å se full størrelse.
Venstre hjørne på Sjeltåken fotografert med rødt filter(4x30 sek) til venstre, H -filter (12x4 min) i midten, og H -filte-versjonen etter at stjerneprikkene er retusjert vekk til høyre.

Utstyr:
        Montering: Astro Physics AP1600
        Teleskop: Takahashi FSQ 107 mm med reducer. Brennvidde 387 mm
        Kamera: SBIG STL11000M med 24x36 mm bildebrikke. Felt: 3,6°x5,4°.
        Filter for stjerner: Astrodon R,G,B, 4x30 sek per filter.
        Filter for tåker: Astrodon 3nm smalbåndsfilter Sii,Hα,Oiii, 12x4 min per filter.

Prosessering:

Relevante filer og lenker:

Erlend Rønnekleiv, erlend.web(at)eronn.net