NGC7822 med ulike fargepaletterØverst: Kombinasjon av smalbåndseksponeringer og vanlig fargebilde.
Nederst til venstre: Kun smalbåndsbildet som viser gasståken, her gjengitt med Hubble-paletten slik at svovel, hydrogen og oksygen vises som hhv. rødt, grønt og blått, .
Nederst til høyre: Vanlig fargebilde som viser stjernene. (En mørkere versjon er brukt i det øverste bildet.)

Emisjonståker inneholder gasser som absorberer lys fra stjernene og deretter stråler ut (emiterer) den absorberte energien ved helt spesielle bølgelengder (farger). De emiterte bølgelengdene er bestemt av energinivåene til elektronbanene til gassatomene. Viktige emisjonslinjer i det synlige spekteret er:

  • Enkeltionisert svovel (Sii) ved 672 nm, som er rødt
  • Hydrogen-alfa (Halpha;) ved 656 nm, som også er rødt
  • Dobbeltionisert oksygen (Oiii) ved 501 nm, som er turkis
Svovel og hydrogen sender altså ut nesten helt like rødfarger, mens oksygen sender ut en mer turkis farge. Tåkestrukturen i dette bildet er tatt med smalbåndsfilter som slipper gjennom nettopp disse bølgelengdene. Smalbåndsfiltrene greier å skille mellom rødfargene, men det greier ikke øyet. Derfor er det vanlig å vise stjernetåker med kunstige farger slik at emisjonslinjene representere hver sin "primærfarge".

Det er vanlig å velge primærfarger som er separert 120º på fargesirkelen. For eksempel kan man gjengi Sii, Hα og Oiii som hhv. rødt, grønt og blått. Denne fargekodingen kalles "Hubble-paletten", siden de fleste smalbåndsbildene fra Hubbel-teleskopet er presentert med disse fargene.

I tillegg til smalbåndsbildene har jeg fotografert det samme området med vanlige fargefilter som slipper gjennom hele det røde, hele det grønne, og hele det blå spekteret. Dette bildet, som viser stjernene slik de ville sett ut for øyet gjennom et kraftig teleskop, er lagt oppå smalbåndsbildet.

Mange ulike paletter er mulig! Nedenfor ser du NGC7822 med 24 ulike fagepaletter. Klikk på bildene for å se dem i full størrelse. Alternativt så kan du laste ned alle bildene samlet i en zip-fil her for å studere dem på din egen PC.

1:
 

2:
 

3:
 

4:
 

5:
 

6:
 

7:
 

8:
 

9:
 

10:
 

11:
 

12:
 

Til TAFs hjemmeside