Medlemskontingent for Trondheim Astronomiske Forening.

TAF tilbyr fem ulike typer medlemskap:

Medlemskap i TAF gjelder alltid for perioden 1. januar et år til 31. desember samme år. Det er derfor vi behandler innmeldinger mot slutten av året spesielt (redusert pris).

De aller fleste har ordinært medlemskap. Da betales ordinær medlemsavgift (se nedenfor). Medlemmets rettigheter og plikter er regulert av foreningens vedtekter.

Juniormedlemskap er en spesialordning for personer som er yngre enn 18 år ved inngangen til medlemsåret (altså pr. 1. januar). Juniormedlemmer betaler halvparten av ordinær medlemsavgift.

Familiemedlemskap er en spesialordning for personer som bor i samme husstand (samme adresse). En person betaler da ordinær medlemsavgift, mens eventuelle andre personer fra samme husstand betaler halvparten av ordinær medlemsavgift. Det deles da ut kun et eksemplar av medlemsbladet og annen skriftlig informasjon til husstanden. Ellers har alle familiemedlemmene samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer. De kan f.eks. delta på våre medlemsmøter og andre arrangementer, og i komiteer og foreningens styre. De har også stemmerett på generalforsamlingen.

Skolemedlemskap er et spesialtilbud til skoleklasser med interesse for astronomi. Det betales ordinær medlemsavgift kollektivt for 1/3 av elevene. For dette får man like mange eksemplarer av medlemsbladet og annen skriftlig informasjon fra TAF som det er betalt ordinær medlemsavgift for, og man har også det samme antall stemmer på generalforsamlingen. Alle elevene kan imidlertid møte opp samtidig på medlemsmøter, observasjonskvelder og andre TAF arrangementer. En skoleklasse på 18 elever og en lærer betaler altså 19/3 = 6 ganger ordinær medlemsavgift. De får 6 stk medlemsblader, og alle 19 er hjertelig velkommen på våre møter.

Abonnement koster halvparten av ordinært medlemskap. Man mottar et eksemplar av alle medlemsbladene som er utgitt dette året og regnes ellers som ordinært medlem fra og med innmeldingsdagen. Abonnement godtas ikke før 1. oktober.

Innmelding

Du melder deg inn ved å sende en epost til kasserer[at]taf-astro.no og leder[at]taf-astro.no (bytt ut [at] med @) med beskjed om at du ønsker å melde deg inn. Oppgi følgede i eposten:

Epostlisten "taf-lista" er en viktig informasjonskanal i til foreningens medlemmer som vi anbefaler at du melder deg på. Bekreft gjerne sammen med påmeldingen om du ønsker å motta epost fra denne listen.

Du vil motta en epost hvor vi bekrefter medlemskapet og legger ved informasjon om foreningen. Faktura for medlemsavgift vil bli sendt i egen epost. Dette sendes manuelt, så det kan ta noen få dager før du får svar.

Hvis du ikke har epost kan du ta kontakt med kasserer eller formann via telefon eller brev. Kontaktinformasjon finner du her.