Observasjonskveld for TAF under Geminidene 13. desember 2009

Om Geminidene 2009
Forholdene under Geminidene er ideelle i 2009 med månen langt under horisonten hele natta. Dette er en sverm som er meget pålitelig og produsere ca. 140 stjerneskudd pr. time ved maksimum under ideelle forhold, og andelen av sterke meteorer (sterkere enn de sterkeste stjernen) er stor. De er også relativt langsomme (i meteor-sammenheng) med en kollisjonshastighet på "kun" 35 km/sekund. I praksis vil vi ved gode forhold (klar himmel og litt vekk fra sjenerende bylys, vedfyring og eksos/svevestøv fra tett biltraffikk) forvente å kunne se ca. et stjerneskudd pr. minutt, periodevis flere og periodevis noe mindre, fra litt utpå kvelden søndag 13. desember til det lysner mandag 14. desember. Fra moderat lysforurensede bystrøk vil aktiviteten trolig være 25-40% av det man ser utenfor byen. Aktiviteten øker sakte men sikkert utover mot morgenkvisten. Maksimum forventes kl. 06:10 pluss minus to timer, men det er som sagt høy aktivitet hele kvelden, natta og til det lysner. Meteorene kommer til å stråle ut fra et punkt i stjernebildet Tvillingene. Det står bra høyt på himmelen fra Trondheim i hele perioden. Opphavet til meteorsvermer er nesten alltid kometer, men Geminidene er partikler fra asteroiden 3200 Phaethon.


Figur 1: Antall stjerneskudd fra Geminidene en observatør kan forvente å se pr. time under ulike forhold og til ulike tidspunkter natten mellom 13. og 14. desember. Lm=6.5 tilsvarer gode forhold langt unna bebyggelse og lyskilder (svakeste synlige stjerne = 6.5 mag). Lm=5.0-5.5 kan man oppnå fra jorder i utkanten av byer (dra øst eller sør for byen så du får "bylyset i ryggen"), mens man neppe kan oppnå bedre enn Lm=4.5 fra inne i byer. Ratene er tilnærmet de samme for hele Norge. ZHR (Zenithal Hourly Rate) er en idealisert, teoretisk verdi som forteller hvor mange meteorer en erfaren observatør vil se pr. time dersom han/hun observerer med Lm=6.5, uten hindringer (f.eks. skyer og trær) i synsfeltet og dersom utstrålingspunktet er i senit (rett opp). Avviket mellom de to øverste kurvene viser effekten av utstrålingspunktets høyde over horisonten, mens forskjellen mellom de 5 nederste kurvene viser effekten av observasjonsforholdene enten forverringen skyldes forhold i atmosfæren eller lysforurensning. ZHR er her basert på erfaringstall fra de tre siste Geminide maksima.


Om meteorobservasjon generelt
Foruten å være et vakkert skue for hvem som helst ved de sterke meteorsvermene, er meteorobservasjon et felt hvor hobbyastronomer verden over gjør mesteparten av datainnsamlingen. De profesjonelle bruker så disse dataene til å forstå de fysiske egenskapene til partiklene og lager modeller for hvordan de påvirkes og fordeles i solsystemet. De fleste hobbyastronomene noterer tidspunktet og estimerer lysstyrken for hver meteor for å kartlegge aktiviteten, mens noen stiller opp kamera med noen titalls mils avstand for å bestemme banene nøyaktig ved krysspeiling. Med roterende lukker foran linsa kan også hastigheten beregnes for meteorer som fotograferes fra minst to steder på denne måten. Den roterende lukkeren "hakker opp" sporet meteoren setter på bildet med kjent frekvens og varighet slik at man vet hvor langt den har beveget seg når man vet avstanden fra krysspeiling. Noen monterer til og med et gitter for å fotografere spekteret til lyssterke meteor og på den måten avsløre hvilke grunnstoffer de består av. Jeg har forsøkt stereofotografering i min ungdom, men uten å lykkes. Digitalkamera er mye bedre egnet enn de gamle analoge kameraene den gang, slik at sjansen for å lykkes er mye bedre nå.

Observasjon av Geminidene for TAF 13.-14. desember 2009
Vi samles kl. 21:45 på samme jorde som under Leonidene. Dette er på østsiden av rundkjøringa som kobler sammen veiene fra Jacobsli/Presthusveien, Dragvoll/Stokkanhaugen og Fortunalia. NRK Trøndelag vil ha direkte sending på NRK nettTV fra dette stedet i perioden ca. 22-23:30. Vis hensyn ved parkering slik at det ikke er noe problem for brannbiler og andre utrykningsbiler å komme forbi oss i en krisesituasjon.  

Etterpå (ca. kl. 23:30) fortsetter noen av oss uten NRK, mens noen drar oppover til observatoriet for å forsøke og fotografere Geminidene. Arrangementet på observatoriet er åpent KUN FOR TAF-MEDLEMMER (OG DERES VENNER) fordi det er svært begrenset med parkeringsmuligheter der oppe. Dessuten er det smal vei den siste biten og vi vil ikke forstyrre naboene unødig midt på natta.  Den eneste grunnen til at fotogjengen drar oppover er å få brukt monteringer som kompenserer for jordas rotasjon til å ta bedre bilder. Det planlegges å montere digitale speilreflekskamera piggyback på hovedteleskopet i håp om å fotografere lyssterke Geminider. Det er ingen vits i å fotografere stjerneskudd gjennom teleskopene. NRK blir trolig med oppover til observatoriet for å ta noen opptak til Midt-Nytt mandag.

Praktisk om observasjonen
Ta med campingseng eller liggestol, samt sovepose eller ullpledd og masse varme klær. Ta gjerne også med prismekikkert, f.eks, 7x50. Normalt bruker vi ikke kikkerter i det hele tatt under meteorobservasjon, men vi kan jo se på andre ting også. Ta med lommelykt med rødt lys dersom du har. Hvitt lys skal ikke brukes fordi det skader nattsynet. Spesielt er dette forbudet viktig dersom noen av oss skal gjøre vitenskapelig nyttige observasjoner.


Figur 2: Utstrålingspunktet ligger rett over Castor og Pollux i stjernebildet Tvillingene (Gemini). Orion med sine tre karakteristiske beltestjerner er et godt utgangspunkt for å finne Castor og Pollux. Utstrålingspunktet står ca.35 grader over horisonten rett i øst kl. 21. Tilsvarende tall for kl. 24 er 50 grader i over horisonten mot SørØst, kl. 02:30 ca. 60 grader over horisonten rett i Sør og kl. 05 ca. 50 grader over horsionten mot SørVest.

Plasser gjerne blikket med Castor og Pollux nederst i synsfeltet ditt.

Se også : Geminidene (International Meteor Organization).

For ytterligere informasjon: Kontakt Birger Andresen på telefon 489 59 933 eller leder@taf-astro.no

Birger Andresen,
Leder Trondheim Astronomiske Forening